shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธอส.ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้รับนโยบายจากนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ในเรื่องการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งนอกจากการออกสินเชื่อบ้าน 61 ปี ธอส. วงเงิน 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ1.61% นาน 6 เดือนแล้ว ขณะนี้กำลังศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้ต้องการมีบ้านระดับปานกลาง และรายได้น้อย หรือเป็นกลุ่มซื้อบ้านราคา 1.5 ล้านบาท คาดว่าจะเสนอให้นายสมหมายพิจารณาได้ในเร็ว ๆ นี้ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือรายย่อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง และกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพช่วงย์ปลายปีนี้ หลังจากช่วง 8 เดือนที่ผ่นมา ได้ปล่อยสินเชื่อไปแล้ว 96,451ล้านบาท หรือ 72% ของเป้าหมายทั้งปี 134,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้ตามเป้าหมายแน่นอน เพราะแนวโน้มดอกเบี้ยยังทรงตัว และตลาดอสังหาฯเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาแล้ว ขณะที่ธอส.ยังจะออกแคมเปญใหม่ ๆอย่างต่อนเอง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้นด้วยอย่างไรก็ดี ล่าสุดนี้ ธอส.ได้เปิดตัวแคมเปญฉลองครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ ทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ และเงินฝากดอกเบี้ยสูง เพื่อตอบแทนลูกค้า โดยเน้นการสร้างโอกาสด้านที่อยู่อาศัย และส่งเสริมภาคการออมให้ประชาชน คือโครงการสินเชื่อบ้าน 61 ปี สำหรับลูกค้ารายละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท รวมกรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำ 1.61% ต่อปี คงที่ 6 เดือน ส่วนเดือนที่ 7-24 ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี จากนั้นกรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์-1% ลูกค้ารายย่อยทั่วไป เอ็มอาร์อาร์ -0.5% กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ ซึ่งจะเปิดรับคำขอกู้ตั้งแต่ 24 ก.ย.-30 ธ.ค.นี้ส่วนผู้ที่ต้องการกู้เงินมากกว่า 1.5 ล้านบาท ก็มีโครงการสินเชื่อ ธอส. มีบ้าน มีสุข 2 กรอบวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี นาน 2 ปีแรก ปีที่ 3 จนตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ลูกค้าสวัสดิการ เอ็มอาร์อาร์ -1% ต่อปี ลูกค้ารายย่อยทั่วไป เอ็มอาร์อาร์ -0.5% ต่อปี นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ 161 วัน ให้ดอกเบี้ยสูง 3% ต่อปี กรอบวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.-3 ต.ค.นี้ ด้วยส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) นั้น คาดว่าสิ้นปีนี้จะลดลงจากปัจจุบันที่ 6.09% หรือ 47,028 ล้านบาท เหลือเพียง 6% หลังจากที่ธอส.ได้ปรับโครงสร้างหนี้ และปิดบัญชีลูกค้า รวมถึงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่ขายทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ออกไปได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทในปีนี้ และคาดว่าจะเหลือเอ็นพีเอเพียง 1,600 ล้านบาทนางอังคณา กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ธอส. ได้จัดทำไลน์สติ๊กเกอร์ ชื่อชุดธอส. ออมรัก-ออมเรือนมีทั้งสิ้น 16 แบบ 16 สไตล์ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส.ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

Posts related

 


ธอส.ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

นางอังคณาปิลันธน์โอวาท ไชยมนัสกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)เปิดเผยว่าธอส.ได้เตรียมวงเงิน5,000ล้านบาทจัดทำโครงการสินเชื่อบ้านธอส.เพิ่มสุขสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า36เดือนจะได้รับสิทธิ์กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยวงเงินให้กู้ต่อรายไม่เกิน1.5ล้านบาทโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรก3.99%ปีที่4ดอกเบี้ย4.975%ส่วนปีที่5จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ สำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ถึง 30ธ.ค.นี้หรือจนกว่าวงเงินดังกล่าวจะหมด“การทำแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ซึ่งธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีภารกิจหลักในการให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอยู่แล้วจึงขานรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง”เนื่องจากเห็นว่าดอกเบี้ยดังกล่าวนั้นนับว่าต่ำมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อฯในสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งลูกค้าอาจมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนั้นจึงเชื่อว่าโครงการสินเชื่อเพิ่มสุขจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร 0-2645-9000หรือwww.ghbank.co.th

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธอส.ปล่อยกู้บ้านดอกเบี้ยต่ำ

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file