นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศเดือนต.ค. 56 มีจำนวน 5,262 ราย ลดลง 14% เทียบกับต.ค. 55 และลดลง 6% เทียบกับก.ย. 56 โดยมีทุนจดทะเบียนจัดตั้งต.ค. 56 มูลค่า 19,000ล้านบาท ส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 56 มีจำนวน 59,900ราย เพิ่มขึ้น 14% เทียบกับชวงเดียวกันปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนต.ค.ลดลงนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจดทะเบียนย้อนหลัง 5 ปี ประเมินได้จาก 3 สาเหตุ ได้แก่ มาตรการที่ได้ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูแลกิจการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีการตรวจสอบเอกสารต้นฉบับ เพื่อดูสถานที่ตั้งกิจการ และดูสมุดบัญชีเงินฝากที่มีตัวเลขของทุนจดทะเบียน ทำให้มีธุรกิจประเภทนี้เข้ามาจดกิจการลดลงอย่างมาก โดยเดือนต.ค. 56 มีธุรกิจจดจัดตั้งค้าสลากกินแบ่งฯเพียงแค่ 15 ราย ลดลงถึง 98% เทียบกับการจดจัดตั้งธุรกิจค้าสลากกินแบ่งฯในเดือนต.ค. 55 ที่จะมียอดจดถึง 960 ราย นอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจะมีแนวโน้มชะลอตัว เพราะเป็นช่วงสิ้นปี ซึ่งภาคธุรกิจจะรอการจัดตั้งกิจการเริ่มต้นในช่วงของปีใหม่ และอีกสาเหตุเป็นผลจากสถาการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ทำให้มีการมาจัดตั้งธุรกิจลดน้อยลง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจจดทะเบียนใหม่ ต.ค.ลดลง 14%

Posts related