นายปฏิมาจีระแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)เปิดเผยว่า สถานการณ์การดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ระหว่างเดือน ม.ค. –เม.ย. ปี 57 มียอดเลิกกิจการ 3,731 ราย เพิ่มขึ้น 9.9 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยธุรกิจที่ยกเลิกสูงสุด คือหมวดกิจการขายสลากกินแบ่ง จำนวน 482 รายมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 246 ล้านบาทเนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้ มีการแข่งขันสูง รวมทั้งยอดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอ และเป็นธุรกิจที่เปิด – ปิดง่ายรองลงมาเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่พักอาศัยและหมวดอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่พักอาศัย เพราะผู้รับเหมารายเล็กส่วนใหญ่จะเปิดรับงานเป็นกรณีๆ เมื่อเสร็จงานก็จะยกเลิกเลย สำหรับยอดการตั้งกิจการในช่วง 4 เดือน มีจำนวน 19,684 ราย ลดลง 19.5 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยธุรกิจที่จัดตั้งใหม่สูงสุด คือ หมวดการก่อสร้างที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีจำนวน 2,069 ราย ทุนจดทะเบียน 5,569 ล้านบาท รองลงมาเป็นหมวดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่พักอาศัยและหมวดขายส่งเครื่องจักร ส่วนแนวโน้มยอดการจัดตั้งและยกเลิกกิจการในช่วงครึ่งปีหลัง (มิ.ย. – ธ.ค.) เชื่อว่า จะมีแนวโน้มดีขึ้นยอดการจัดตั้งกิจการจะเพิ่มขึ้น และยอดยกเลิกกิจการจะลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จะปรับตัวดีขึ้น หลังจากเริ่มมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นโดยทั้งปีเชื่อว่า จะไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก คือ ยอดจัดตั้งกิจการ ประมาณ 50,000 – 60,000 ราย ยอดยกเลิกกิจการ ประมาณ 15,000 – 20,000 ราย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ธุรกิจหวยครองแชมป์เจ๊งสูงสุด

Posts related