ไม่ธรรมดาสำหรับน้อง ๆ นักประดิษฐ์ที่เรียกว่ายังเป็นเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพราะสามารถสร้างสรรค์ผลงานจนไปคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกมาแล้ว กับผลงาน “โครงการพัฒนาเครื่องพรินต์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา” ของ นางสาวฐิติชญาน์ รัตนมังกรสกุล แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และนายภูวิศ สรั่งเลิศ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ช่วยกันคิดค้นผลงานนี้ตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมปลาย น้องฐิติชญาน์ บอกถึงที่มาของผลงานนี้ว่า เนื่องจากมีเพื่อนที่บกพร่องด้านการมองเห็นซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเขามีความลำบากและมีข้อจำกัดในการอ่านหนังสือหรือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ไม่สะดวกเหมือนคนตาดี ก็เลยคิดอยากให้เพื่อนสามารถพรินต์งานไปอ่านได้ง่าย ๆ และยิ่งทราบว่าเครื่องพิมพ์ของคนพิการทางสายตามีต้นทุนสูง มีจำนวนครั้งการพิมพ์น้อย ก็ยิ่งมีแรงขับให้ตนเองลองผิดลองถูกเพื่อสร้างนวัตกรรมช่วยเพื่อน โดยดัดแปลงตัวเครื่องพิมพ์หัวเข็มหรือดอท เมตริก ที่มีอยู่ทั่วไป ให้เหมาะสำหรับการเจาะกระดาษได้ดีขึ้น และพัฒนาโปรแกรมที่เรียกว่า โปรแกรม ฟร้อนท์ ทู เบรลล์ หลักการทำงานของนวัตกรรมนี้ ก็คือ การนำข้อมูลที่ต้องการใส่ในโปรเเกรมที่พัฒนาขึ้น จากนั้นปรับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นอักษรเบรลล์ เเละพรินต์ข้อมูลที่ต้องการจะได้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านจุดเด่นอยู่ที่ราคาถูกกว่าของต่างประเทศและสะดวกต่อการใช้งาน การันตีด้วยรางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน “2013INST: The 9th Taipei International Invention Show & Technomart” ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งวช.หรือสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนให้เข้าร่วมแสดงผลงาน เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา แถมยังได้รับรางวัลพิเศษหรือสเปเชี่ยลไพรซ์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ ของไต้หวันอีกด้วย ผลงานนี้น้อง ๆ บอกว่า จะมีการพัฒนา ต่อยอด เป็นตัวอักษรเบรลล์ภาษาต่าง ๆ เเละพัฒนารูปเเบบให้มีการใช้งานอย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น. นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นวัตกรรมช่วยเพื่อน : เครื่องพรินต์อักษรเบรลล์ – ฉลาดคิด

Posts related