สารก่อมะเร็ง คือภัยเงียบที่มากับควันธูป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการวิจัยและออกมาเตือนผู้บริโภคทั้งหลายให้ตระหนักถึงพิษภัยดังกล่าว แต่ด้วยความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิม ทำให้วันนี้เรายังเห็นการจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ล่าสุด…เพื่อสร้างทางเลือกในการลดอันตรายให้กับผู้ใช้งาน นวัตกรไทยได้พัฒนาการผลิตธูปยุคใหม่ ที่ไร้สารก่อมะเร็ง โดยใช้ชื่อว่า ไอล์เบอร์รี่Ž (AisleBerley ) ผลงานของ นายนิพัฒน์ ปิ่นอมร จากบริษัท ไอล์เบอร์รี่ จำกัด ซึ่งมี ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ นายกึง แซ่ลิ้ม ผู้จัดการฝ่ายการตลาดฯ บอกว่า โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความต้องการในการแก้ปัญหาเรื่องอันตรายจากควันธูป จึงมีการศึกษาถึงระบบเผาไหม้ของธูปทั่ว ๆ ไปในท้องตลาด ที่ส่วนใหญ่มีวัตถุดิบมาจากเศษขี้เลื่อยต่าง ๆ เมื่อจุดแล้วจะเกิดควันเพราะการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้จากการวิจัยพบว่าผงคาร์บอน สามารถทำให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ทีมวิจัยจึงนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตธูป โดยผสมกับจันขาวซึ่งเป็นตัวประสานที่ได้จากธรรมชาติ ทำให้ธูปเกิดการเผาไหม้ที่ดี ลดการเกิดสารเบนซีน (bezene) และสาร 1,3-บิวทาไดอีน (1,3-Butadiene) ซึ่งที่เป็นสารก่อมะเร็ง ปัจจุบันโครงการมีเป้าหมายการผลิต 14.4 ล้านดอกต่อปี โดยจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากธูปชนิดเดิม 1 เท่า จากราคา 0.3 บาท/ดอก เป็น 0.6 บาท/ดอก นอกจากนี้จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำไปให้ชาวบ้านใน จ.แม่ฮ่องสอน และประจวบคีรีขันธ์ ทำเป็นอาชีพเสริม และมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดด้านการผลิตเครื่องจักรใหม่ ๆ รองรับ รวมถึงพัฒนาสูตรผสมที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมากขึ้น สำหรับโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการคูปองนวัตกรรม ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 เมื่อปี 2554-2556 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง เตือนอีกครั้ง … เคยมีการวิจัย ธูปแค่ 3 ดอก สามารถปล่อยมลพิษและสารก่อมะเร็งได้เทียบเท่าสี่แยกไฟแดงที่มีการจราจรคับคั่งทีเดียว.!!!. นาตยา คชินทร nattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นวัตกรรมธูปไร้สารก่อมะเร็ง -ฉลาดคิด

Posts related