ทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถฃการแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ6หน่วยงานพันธมิตร ได้จัดงาน “TISTR and Friends 2014” นวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน งานนิทรรศการที่รวบรวมผลงานวิจัยและจัดแสดงสินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมนำเสนอเมื่อวันที่ 8-9ก.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภาพในธุรกิจSMEsและOTOPอย่างมีระบบโดยนิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงผลงานโดยแบ่งออกเป็น 3 โซนคือโซนนิทรรศการอนาคต วว. (TISTR Future) นวัตกรรมสร้างสรรค์ธุรกิจและสังคมไทยโดยมีผลงานวิจัยเด่นในอนาคตที่จะตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนและสามารถนำไปยอดต่อทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่การจัดตั้งเทคโนธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงงานอาหารนำทางและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น การพัฒนาพลังงานจากขยะ น้ำมันจากสาหร่าย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกและพรีไบโอติก และการทดสอบระบบรางรถไฟโซนO.Z.O.N.E Product by TISTR & Friendsรวบรวมผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์แนวสร้างสรรค์เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายธุรกิจ ทั้งยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ เช่น ซีอิ๋วขาวจากเห็ดหอม ปลาร้าครีม ปลาร้าก้อน ถุงมือเคลือบยาง เครื่องดื่มข้าวผงผสมธัญพืชเสริมสารพรีไบโอติก ผลิตภัณฑ์เงาะแช่อิ่มอบแห้ง ข้าวแต๋นบาร์ลำไยเคลือบช็อกโกแลต ผักกาดดองพร้อมทานรสเสฉวน และผ้าบาติกโซน ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือจาก วว. และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมพบกับนักวิจัยและนักพัฒนาธุรกิจที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาด้านต่างๆของผู้ประกอบการนอกจากนี้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า วว. ได้มุ่งเน้นงานวิจัยด้านต่างๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเป็นการยกระดับความสามารถด้านการผลิต โดยเฉพาะโครงการต่างๆที่สามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงผลักดันการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีไปใช้ได้จริงในภาคเอกชน เช่น โครงการสาหร่ายเติมน้ำมัน ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตและพลังงานหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และวิกฤตพลังงานอย่างยั่งยืน มีศักยภาพสูงที่จะใช้เป็นวัตถุดิบแหล่งใหม่ในการผลิตน้ำมัน โดยจะมีการทดลองและการทดสอบเพื่อใช้งานจริง โดยมีการพัฒนาให้ใช้ได้กับยานพาหนะทุกชนิด นอกจากนี้ประชาชนที่สนใจยังสามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปสร้าง ลงทุน และเป็นตัวเลือกในการต่อยอดในผลิตภัณฑ์และธุรกิจส่วนตัวได้เดลินิวส์ออนไลน์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นวัตกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจยั่งยืน

Posts related