นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ขสมก. สาย 8 แฮปปี้แลนด์-สะพานพุทธ ดำเนินโครงการนำร่องเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความปลอดภัยแก่ประชาชน โดยติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นประชาชน เพื่อวัดผลการดำเนินงาน หรือจัดเรทติง และนำผลมาปรับปรุงการให้บริการ ซึ่งรถโดยสารสาย 8 จะเป็นรถเอกชนสายแรกที่ดำเนินการ ก่อนขยายไปยังรถโดยสารสายอื่นให้ครอบคลุมทุกสายต่อไป “กระทรวงคมนาคมได้หารือกับผู้ประกอบการรถเมล์สาย 8 แล้ว โดยเห็นด้วยที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการ เพราะจะช่วยให้ทราบการบริการของรถแต่ละคันว่าเป็นอย่างไรจากกล่องรับฟังความคิดเห็นที่มีช่องให้ผู้โดยสารหย่อนตั๋วโดยสารลงไป ซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่อง คือ แย่มาก พอใช้ และดีมาก เบื้องต้นจะทดลองดำเนินการประมาณ 2-3 เดือน จากนั้นจะประเมินผลอีกครั้ง หากรถคันไหนได้คะแนนต่ำสุด ก็อาจจะต้องเรียกเข้ามาอบรมการให้บริการ” ทั้งนี้ก่อนร่วมมือกับรถเมล์สาย 8 ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)ได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ในเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต เขตละ 2 เส้นทาง รวม 17 เส้นทาง เบื้องต้นพบว่าพนักงานเก็บค่าโดยสารให้บริการได้ดีขึ้น สุภาพมากขึ้น ขณะที่พนักงานขับรถ ก็ขับรถได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน เพราะหากบริการไม่ดี จะส่งกระทบต่อคะแนนที่ผู้โดยสารจะหย่อนลงในกล่องแสดงความคิดเห็นสีส้มที่ติดไว้บริเวณประตูทางขึ้น-ลง ตรงกลางของตัวรถ “คิดว่าโครงการนี้ดี เพราะผู้โดยสารสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริการรถเมล์คันนั้นๆได้โดยตรง และทันที คิดอย่างไรก็ให้คะแนนไปตามนั้น โดยโครงการนี้ภาคเอกชนจะทำได้ง่ายกว่า ขสมก.เพราะโดยปกติพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารของเอกชนจะเป็นคนเดียวกันตลอดทั้งวัน จึงเก็บข้อมูลได้ง่าย ขณะเดียวกันนอกจากจะดำเนินการกับรถโดยสารเอกชนร่วมบริการแล้ว ยังมีแผนจะดำเนินการกับรถตู้โดยสารสาธารณะ และรถแท็กซี่ เป็นต้น เพื่อเพิ่มอำนาจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น ด้านแหล่งข่าวจาก ขสมก. กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร ขสมก.มากขึ้น โดนเฉพาะในเรื่องของการประกันเวลารอรถไม่เกิน 20 นาที มารยาทของพนักงานเก็บค่าโดยสาร จอดรถเข้าป้ายเลนซ้ายทุกป้ายหรือซ้ายตลอดจอดทุกป้าย การเพิ่มคำชมลดการร้องเรียนบริการให้เหลือศูนย์ การแต่งกายของพนักงาน เช่น เสื้อผ้า หน้า ผม ต้องสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ย.ที่ผ่านมา มีประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยนำตั๋วหย่อนลงในกล่องจำนวน 292,315 ใบ แบ่งเป็นช่อง แย่มาก 1.95 % พอใช้ 25.92 % และดีมาก 72.13 % โดย ขสมก.จะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : นำร่องสาย 8 จัดเรทติ้งรถเมล

Posts related