น้ำท่วมทางหลวงชนบท 23 จังหวัด ใช้การไม่ได้ 33 สายทาง สระแก้วน่าห่วง สั่งจับตาน้ำจากปราจีนไหลเข้าเติม ขณะที่ถนนทางหลวงผ่านไม่ได้ 13 สายทาง ใน 5 จังหวัด
เมื่อวันที่ 10 ต.ค.56  นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยวันที่ 10 ต.ค.56 มีถนนและสะพานในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบ 23 จังหวัด จำนวน 259 สายทาง ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  โดยในจำนวนนี้สัญจรผ่านได้ 226 สายทาง ผ่านไม่ได้ 33 สายทาง แต่ให้เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมสายทางและดำเนินการป้องกันอย่างเต็มกำลัง เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ที่อยู่ในความสนใจ คือ อำเภอบ้านสร้าง, กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
สำหรับจังหวัดปราจีนบุรีประสบอุทกภัย 23 สายทาง ผ่านไม่ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยการสัญจรผ่านไม่ได้เป็นถนน 11 สายทาง และคอสะพานขาด 1 สายทาง มีน้ำท่วมสูงประมาณ 0.40 – 1.00 เมตร ส่วนจังหวัดสระแก้ว ประสบอุทกภัย 33 สายทาง ผ่านไม่ได้ 5 สายทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง และเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่น้ำท่วมสูง 0.30 – 0.80 เมตร และยังมีน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่อง 
ต่อมาเวลา 15.00 น. นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า มีถนนทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 38 แห่ง ในจำนวนนี้ยังใช้สัญจรผ่านได้ 25 แห่ง ผ่านไม่ได้ 13 แห่ง จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง 13 สายทางที่ผ่านไม่ได้ ในพื้นที่ 5 จังหวัด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ลพบุรี บุรีรัมย์ และปราจีนบุรี นอกจากนี้ มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูง 20 – 40 เซนติเมตร อาจทำให้สัญจรได้ไม่สะดวก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็ก จำนวน 16 สายทาง 6 จังหวัด โดยสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง การจราจร หรือขอความช่วยเหลือ ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง ตำรวจทางหลวง 1193 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท  1146 
 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : น้ำท่วมทางหลวง ปราจีนฯ-สระแก้วยังอ่วม

Posts related