ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ดัชนีบทบาททางเศรษฐกิจใน CLMV หรือ CLMV-EPI นับตั้งแต่ต้นปี 2556 ไทยยังคงมีบทบาทสูงเป็นอันดับ 2 รองจากจีน ส่วนญี่ปุ่นยังคงครองอันดับ 3 ขณะที่สิงคโปร์มีบทบาทด้านการลงทุนและการค้าในอนุภูมิภาค CLMV เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตา จากบทบาทของสิงคโปร์ ในการเป็นแหล่งจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของเงินทุนจากทั่วโลก ซึ่งสอดรับเป็นอย่างดีต่อแรงดึงดูดของอนุภูมิภาค CLMV ในการเป็นทั้งแหล่งลงทุนและตลาดใหม่ เพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 กระนั้นก็ดี แม้บทบาทของสิงคโปร์ที่เพิ่มขึ้น อาจไม่สะท้อนศักยภาพการค้าและการลงทุนของธุรกิจจากภายในอาเซียนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ดี ก็นับว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้การแข่งขันในพื้นที่ CLMV ที่กำลังถูกยกระดับให้สูงขึ้นสู่ระดับนานาชาติ อันหมายถึงคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจไทย ซึ่งเป็นสัญญาณให้ไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการค้าและการลงทุน เพื่อรักษาบทบาทด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค CLMV ไว้ โดยมีเวียดนามเป็นเป้าหมายการลงทุนอันดับ 1 ของนิติบุคคลสิงคโปร์ ด้วยมูลค่าลงทุนสะสมร้อยละ 94 ของการลงทุนของนิติบุคคลสิงคโปร์ใน CLMV ซึ่งเงินทุนมาจากทั้งทางสิงคโปร์เองและจากบริษัท ต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ หรือสำนักงานภูมิภาคในสิงคโปร์ แล้วใช้บริษัทลูกในสิงคโปร์เป็นฐานออกไปลงทุนในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคด้วย อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการผลักดันการลงทุนของสิงคโปร์ในเวียดนาม ได้แก่ ภาครัฐบาลของสิงคโปร์ ซึ่งได้มีบทบาทสำหรับในการลงทุนผลักดันผ่านการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมเวียดนาม-สิงคโปร์ (Vietnam-Singapore Industrial Park) ในเวียดนาม 5 แห่ง.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บทบาทด้านเศรษฐกิจสิงคโปร์ใน CLMV เพิ่ม

Posts related