บาร์เทอร์คาร์ด เปิดแผนรุกเออีซี มุ่งสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง มั่นใจสู้ไหว
น.ส.เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน เปิดเผยว่าในปี 2557 จะเน้นการปรับตัวเพื่อรับมือ รุกตลาดของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการยกเครื่องระบบการเงินของประเทศใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล โดยจะขยายตลาดและร่วมลงทุนในประเทศอื่น ในกลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่ม ช่วงแรกจะมุ่งไปที่สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และฮ่องกง การเข้าสู่ประเทศเป้าหมายดังกล่าว น.ส.เรวดี กล่าวว่า รูปแบบไม่ต่างกับการทำธุรกิจในประเทศไทย ปรับบางส่วน เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บางประเทศ เช่นสิงคโปร์ มีระบบธุรกิจการแลกเปลี่ยนสินค้า(บาร์เทอร์)หรือ เทรดเอกซเชนจ์ อยู่แล้ว แต่มั่นใจว่าจะแข่งขันได้ เพราะบาร์เทอร์คาร์ด เป็นเครือบริษัทกิจการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้ว นอกจากการรุกเข้าสู่ประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว บาร์เทอร์คาร์ด ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้งาน ในรูปแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือ บาร์เทอร์คาร์ด โมบาย แอพพลิเคชั่น ให้สมาชิกดูข้อมูลตนเองและค้นหาชื่อสมาชิก ตลอดจนทำธุรกรรมอ่อนไลน์ได้ทันที ปัจจุบันบาร์เทอร์คาร์ดดำเนินงานใน 7 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไซปรัส ไทย และสหรัฐอเมริกา  มีสมาชิกมากกว่า 35,000 ธุรกิจทั่วโลก และกว่า 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย และมีจำนวนธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า 500 ธุรกิจต่อเดือนทั่วโลก มีมูลค่าการแลกเปลี่ยนสินค้าประมาณเดือนละ 80 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บาร์เทอร์รุกค้าขายไม่ใช้เงิน เปิดตลาดแลกเปลี่ยนเออีซี

Posts related