นางศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย. จะจัดกิจกรรมนำนักธุรกิจไทยเดินทางไปประเทศกัมพูชา และเวียดนามตอนใต้ เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนโดยเฉพาะกลุ่มอุต ฯ เกษตรแปรรูป และเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีความพร้อมรองรับการลงทุนในอุตฯดังกล่าว“รูปแบบกิจกรรม จะเน้นการเดินทางโดยรถยนต์ จากด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านไปยังเส้นทางเศรษฐกิจของกัมพูชา เชื่อมต่อไปยังเวียดนามตอนใต้ ซึ่งบีโอไอจะจัดให้ข้อมูลด้านการลงทุนที่น่าสนใจเพื่อให้นักธุรกิจสามารถศึกษาโอกาสและศักยภาพของการลงทุนในแต่ละพื้นที่ที่มีความสำคัญ เช่น กิจกรรมนักธุรกิจไทย พบปะหารือกับนักธุรกิจและหอการค้าจังหวัดพระตะบอง และ จังหวัดกัมปงจาม ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลงทุนของนักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปลงทุนในกรุงพนมเปญ”นอกจากนี้นักธุรกิจไทยจะได้พบกงสุลใหญ่แ ละฑูตพาณิชย์ประจำกรุงโฮจิมินห์ รวมถึงพบหารือกับนักธุรกิจ และเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมโฮจิมินห์ เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดสวายเรียง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม โดยนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว มีความทันสมัย และโดดเด่นในด้านการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เกษตรแปรรูป ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในพื้นที่จำนวนมาก“ครั้งนี้ได้พาผู้ประกอบการในอุตฯ เกษตรแปรรูป และเครื่องจักรกลทางการเกษตร ไปศึกษาเมืองอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่สำคัญ ดังนั้นนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจึงจะได้ประโยชน์จากการร่วมเดินทางในครั้งนี้มาก เนื่องจากสามารถเยี่ยมชม และศึกษาตลาดของพื้นที่ที่จะผ่านได้โดยตรง ทั้งการเยี่ยมชมศักยภาพของจังหวัดพระตะบอง ซึ่งถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับหนึ่งของกัมพูชา ส่วนจังหวัดกัมปงจาม ที่ได้ชื่อว่ามีศักภาพในด้านการเป็นเมืองเพาะปลูกทั้งยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง และมันสำปะหลังสำคัญของกัมพูชา ขณะเดียวกันการเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสวายเรียง ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเวียดนามด้วย”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอลุยเขรม-เวียดนาม

Posts related