นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า วันที่ 3เม.ย. ตนพร้อมนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) จะเปิดเผยความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการบีโอไอชุดใหม่ หลังจากที่ประชุมครม. มีมติให้เดินหน้าแต่งตั้ง บอร์ดบีโอไอชุดใหม่ได้ เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนที่ยังรอการอนุมัติจากบอร์ดชุดใหม่ เดินหน้าต่อไป รวมทั้งจะชี้แจงสถานการณ์การลงทุนในช่วง 3 เดือน และความคืบหน้าโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 (อีโคคาร์ 2)แหล่งข่าวจากบีโอไอ กล่าวว่า โครงการที่รออนุมัติส่งเสริมการลงทุน จากบอร์ดบีโอไอ มีประมาณ 400 โครงการ มูลค่าการลงทุน 540,000 ล้านบาท หากรวมยอดคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน ในโครงการอีโคคาร์ 2 ที่มีจำนวน 138,889 ล้านบาท จะทำให้มีมูลค่าโครงการที่รอขอรับการส่งเสริมการลงทุน กว่า 670,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี ฮาร์ดดิสก์ เคมีภัณฑ์ และสินค้าแปรรูปเกษตร ส่วนเป้าเหมายทั้งปี คาดว่า โครงการที่ขอรับส่งเสริมการลงทุน จะไม่ถึง 1 ล้านล้านบาทแน่นอน คาดว่า จะเหลือประมาณ 8-9 แสนล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 56 ที่มีมูลค่าถึง 1.1 ล้านล้านบาทนางอัชณา ลิมปไพฑูรย์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กล่าวว่า มูลค่าการลงทุนอีโคคาร์ 2 ของผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 10 ค่าย จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งจากการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้น และชิ้นส่วนยานยนต์ คาดว่า ตลอดการลงทุนจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 738,00 ล้านบาท เนื่องจากรถยนต์อีโคคาร์ 2 ที่จะออกสู่ตลาดประมาณ 1.5 ล้านคัน จะใช้ชิ้นส่วนในประเทศเป็นหลัก ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับประโยชน์ต่อเนื่อง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : บีโอไอเร่งตั้งบอร์ดชุดใหม่

Posts related