นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ยอดร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 57 (ม.ค.-มิ.ย.57) มีทั้งสิ้น 15,632 ราย ความผิดส่วนใหญ่ได้แก่ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 5,315 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 2,261 ราย ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 1,823 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง 1,543 ราย และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 1,100 ราย โดยกรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว  13,247 ราย  คิดเป็น 84.74% ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท   ส่วนการร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในช่วง 6 เดือนแรก มี 6,854 ราย ความผิดส่วนใหญ่คือขับรถประมาทหวาดเสียว 2,217 ราย ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทาง 1,035 แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 1,028 ราย ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมาย 368 ราย ซึ่งความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับเรื่องร้องเรียนการเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด 276 ราย ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท   “กรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว 5,349 ราย หรือคิดเป็น 78.04% ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนความผิดเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย โดยการกระทำผิดนอกจากผู้ขับรถถูกเปรียบเทียบปรับแล้ว กรมการขนส่งทางบก ยังนำข้อมูลมาพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพื่อลงโทษผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย”      นายอัฌษไธค์กล่าวต่อว่า กรมการขนส่งทางบกได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ในการรวบรวมและจัดส่งประวัติผู้ขับรถแท็กซี่ทุกรายให้กับกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นข้อมูลประวัติป้อนเข้าสู่ศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ ซึ่งติดไว้ด้านหน้ารถแท็กซี่ว่าตรงกับผู้ขับรถแท็กซี่หรือไม่ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบรถแท็กซี่ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการ พบรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัยแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปชช.แห่ร้องเรียนแท็กซี่ทะลุ15,000ราย

Posts related