นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายจากอุบัติเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินลาวแอร์ไลน์ตกลงกลางแม่น้ำโขง ขณะเตรียมเครื่องลงจอดที่สนามบินปากเซ สปป.ลาว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้พบร่างของวิศวกรบริษัทในกลุ่ม ปตท. ครบทั้ง 3 รายแล้ว ล่าสุด วันที่ 24 ต.ค. ปตท. ได้ประสานงานขนย้ายร่างของนายนิพล ชัยชนะกุลดี วิศวกรบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งค้นพบเป็นรายสุดท้าย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินพิเศษ กลับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้ว สำหรับการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล นายนิพล ชัยชนะกุลดี ญาติมีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กำหนดสวดวันที่ 24-27 ต.ค. และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 28 ต.ค. ส่วนร่างของนายยรรยง อาภาอนันต์จะถูกเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จนถึงวันที่ 28 ต.ค.จากนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันที่ 3 พ.ย. ที่วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร สำหรับร่างของนายวีระเทพ วิวะวง วิศวกรชาวลาว ของบริษัท พีทีทีลาว จำกัด นั้น ปตท. ได้ประสานงานครอบครัวอำนวยความสะดวกในการขนย้ายศพ ไปบำเพ็ญกุศลที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. ที่ผ่านมา “ปตท. รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับครอบครัวเพื่อนพนักงานที่ต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักไปในเหตุการณ์อันไม่คาดคิด ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันที่ต้องบุคลากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร พนักงานทั้ง 3 ท่านถือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ปตท. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายไทยที่ได้ให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอยืนยันว่าจะดูแลครอบครัวพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุอย่างดีที่สุด ทั้งในส่วนสวัสดิการของ ปตท. และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พึงได้รับ”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปตท.ดูแลเต็มที่

Posts related