แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ บมจ. ปตท. พยายามส่งสัญญาณขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน พิจารณาปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แทนการปรับขึ้นราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมัน เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จากปัญหาการสู้รบ ภายในประเทศอิรัก ส่งผลให้ค่าการตลาดของราคาน้ำมันแต่ละชนิดลดต่ำลงมาก จากปกติเฉลี่ยอยู่ในระดับลิตรละ 1.50 บาท ทั้งนี้ค่าการตลาดแจ้งอย่างเป็นผ่านเว็ปไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประจำวันที่ 20 มิ.ย. คือ ดีเซลลิตรละ 0.6126 บาท เบนซิน 95 ลิตรละ 0.8854 บาท แก๊สโซฮอล์ 95  ลิตรละ 0.6644 บาท แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 0.7033 บาท อี 20 ลิตรละ 1.0525 บาท และอี85 ลิตรละ 6.3442 บาท “ค่าการตลาดดังกล่าว แม้จะอยู่ระดับต่ำกว่าราคาเฉลี่ยที่ผู้ค้าควรได้รับ แต่หากพิจารณาค่าการตลาด ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 มิ.ย. จะพบว่า เกลี่ยแล้วยังใกล้เคียงกับระดับ 1.50 บาทต่อลิตร ดังนั้นเชื่อว่ากบง.จะยังไม่มีการประชุม เพราะต้องขอสัญญาณอนุมัติจากพล.อ.อ.ประจิน ในฐานะประธานกบง.ก่อน ประกอบกับเรื่องด่วนของคสช.ในเวลานี้คือการดูแลค่าครองชีพประชาชน” นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.กล่าวว่า ขณะนี้ค่าการตลาดที่ปตท.ได้รับต่ำมาก โดยเฉพาะดีเซลอยู่ระดับเฉลี่ยลิตรละ 0.40 บาทเท่านั้น ซึ่งดีเซลถือเป็นน้ำมันที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ และกลุ่มเบนซินระดับลิตรละ 0.70 บาท จากปกติทั้งหมดควรได้เฉลี่ยลิตรละ 1.50 บาท โดยสาเหตุที่ค่าการตลาดต่ำกว่าราคาที่แจ้งผ่านเว็ปไซด์สนพ. เนื่องจากในเว็ปไซด์ เป็นราคาของกรุงเทพฯและปริมณฑล ขณะที่อัตราการที่ปตท.คำนวณเป็นการคิดราคาจากการจำหน่ายทั่วประเทศที่จะต้องบวกค่าขนส่งเพิ่มด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัท คาลเท็กซ์ ได้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินอีกลิตรละ 50 สตางค์ และดีเซลลิตรละ 14 สตางค์ โดยมีผลวันที่ 19 มิ.ย. เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสุงขึ้น โดยราคาขายปลีกในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของเชลล์และคาลเท็กซ์ ราคาเบนซิน 95 ลิตรละ 49.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 41.23 บาท, แก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 38.78 บาท, อี 20 ลิตรละ 36.28 บาท และดีเซลลิตรละ 29.99 บาท ขณะที่บมจ. ปตท. และบมจ.บางจากปิโตรเลียม ยังไม่ปรับขึ้นราคา โดยราคาเบนซิน 95 ลิตรละ 48.75 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 40.73 บาท, แก๊สโซฮอล 91 ลิตรละ 38.28 บาท, อี 20 ลิตรละ 35.78 บาท และดีเซลลิตรละ 29.85 บาท 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปตท.ส่งสัญญาณขอ“ประจิน”ปรับดีเซล

Posts related