นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ปฏิบัติการวางแผนการท่องเที่ยวและศูนย์ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต (ศวก.) กำลังติดตามสถานการณ์ทางการชุมนุมอย่างใกล้ชิด โดยจากการรายงานของททท.ในสำนักงานต่างจังหวัดและสำนักงานต่างประเทศ รวมถึงจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) พบว่า ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักใด ๆ และยอดการจองยังเติบโตจากปีที่แล้ว ทั้งนี้หากเป็นการประกาศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ในขณะนี้ททท.ยังประเมินว่าอยู่ในระดับ 0 คือ ไม่เกิดอันตรายใด ๆ กับนักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมี 16 ประเทศที่ประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของตนเองแล้ว ขณะที่ ททท.เริ่มรายงานสถานการณ์ ไปยังหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวแล้ว เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) แอตต้า และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิกใต้(พาต้า) เพื่อให้สมาคมเหล่านี้ได้นำข่าวสารไปประกาศให้นักท่องเที่ยวได้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงได้ทำสมุดภาพแบบกราฟฟิคบอกตำแหน่งการชุมนุมอย่างชัดเจน และแจกจ่ายไปยังบริษัททัวร์ ให้นำไปให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และหลีกเลี่ยงเส้นทางได้“ททท.ได้ติดตามเหตุการณ์การชุมนุมตลอด โดยได้ส่งบุคลากรใน ททท.เข้าไปแอบแฝง และคอยรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ผ่านทางการสื่อสารแบบไลน์ ซึ่งทำให้ททท.ได้รับมือการเตรียมการได้อย่างใกล้ชิด”สำหรับทั้ง 16 ประเทศที่แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวของตนเอง ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สวีเดน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนาดา ออสเตรเลีย อิสราเอล บราซิล สิงคโปร์ เบลเยี่ยม สเปน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ เยอรมัน และ ฮังการี โดยการเตือนเป็นระดับ 2 คือ การให้ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงพื้นที่การชุมนุมส่วนกณีคำพิพากษาเขาพระวิหารนั้น ททท.ได้ให้สำนักงานสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับ แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายแดนมากที่สุดรายงานความคืบหน้าเข้ามาโดยตลอด ซึ่งขณะนี้การเดินทางยังเป็นปกติไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จะอัพเดทสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังมาเที่ยวไทยเพิ่มเป็น 16 ประเทศแล้ว

Posts related