นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า ไตรมาส 3 ที่ผ่านมา มีประชาชน บริษัท และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความสนใจตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองอยู่ที่ 333,349 รายการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 308,690 รายการ เนื่องจากข่าวสารภัยทางการเงินในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อสูงขึ้นด้วย ส่งผลให้ประชาชนเริ่มตรวจเครดิตด้วยตนเองเพื่อทราบข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องด้วย ขณะที่จำนวนการสืบค้นข้อมูลเครดิตของสมาชิก ธนาคารและสถาบันการเงินเพื่อการวิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตรเครดิต รวมถึงทบทวนสินเชื่อในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีการยื่นขอดูเครดิตบูโรจากระบบฐานข้อมูลประเภทบุคคลธรรมดาอยู่ที่ 22.09 ล้ายรายการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 15.65 ล้านรายการ เป็นผลจากการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์แม้ว่าการส่งมอบในโครงการรถคันแรกใกล้จะหมดแล้ว ประกอบกับสถาบันการเงินให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น เป็นผลจากหนี้ภาคครัวเรือนขยายตัวสูง สถาบันการเงินจึงทบทวนสินเชื่อเพิ่มมากขึ้น สำหรับจำนวนการสืบค้นประเภทนิติบุคคลมีทั้งสิ้น 0.267 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ 0.174 ล้านรายการ เป็นผลจากการเติบโตของสินเชื่อเอสเอ็มอีที่สถาบันการเงินมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อดังกล่าว สะท้อนจากการเสนอบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น “รวมการสืบค้นของทั้งสองระบบข้อมูลเครดิตมีทั้งสิ้น 22.36 ล้านรายการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตรเครดิต 10.64 ล้านรายการ การทบทวนสินเชื่อ11.72 ล้านรายการ ขณะที่การวิเคราะห์สินเชื่อและออกบัตรเครดิตมีทั้งสิ้น 10.57 ล้านรายการ การทบทวนสินเชื่อ 5.24 ล้านรายการ” อย่างไรก็ตามปัจจุบันฐานข้อมูลระบบบุคคลธรรมดามีทั้งสิ้น 24.66 ล้านลูกหนี้ หรือ 69.70 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 8.63% ส่วนฐานข้อมูลระบบเชิงพาณิชย์มีทั้งสิ้น 0.26 ล้านลูกหนี้ หรือ 4.40 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้น 7.32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประชาชนเร่งขอตรวจเครดิตบูโร

Posts related