พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย ประธานกรรมการ (บอร์ด) บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดคนล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ต.ค.56 ที่ผ่านมา ว่า ภารกิจหลังรับตำแหน่ง จะต้องแก้ปัญหาใหญ่ภายในทีโอทีคือเรื่องรายได้ที่มีอัตราลดลง แต่รายจ่ายกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวจะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วเพื่อหยุดการหดตัวของรายได้ แต่หากยังคงลดอยู่คงต้องกลับมาดูเรื่องการลดค่าใช้จ่ายแทนทั้งนี้ดูได้จากรายงานผลประกอบการราย 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) เทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว โดยรายได้รวมสัมปทานปี 56 มีรายได้อยู่ที่ 40,825 ล้านบาท ปี 55 มีรายได้ 40,972 ล้านบาท ซึ่งมีตัวเลขลดลง แต่หากไม่รวมรายได้จากสัมปทานปี 56 ทีโอที มีรายได้ 9 เดือน อยู่ที่ 21,745 ล้านบาท ปี 55 มีรายได้อยู่ที่ 21,673 ล้านบาท ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม การให้บริการปัจจุบันของทีโอทียังมีแนวโน้มทำรายได้ที่ลดลง ดังนั้น ทีโอทีจะต้องเร่งหาแผนการตลาด ทั้งการให้บริการ 3จี และโทรศัพท์พื้นฐาน โดยเฉพาะบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ซึ่งมีรายได้ลดลงอย่างมาก เนื่องจากลูกค้าขอยกเลิกเป็นจำนวนมาก และธุรกิจจำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (IPTV) รวมไปถึงการหาประโยชน์จากที่ดินต่างๆ ที่ทีโอทีมีอยู่ด้วยนายสุชาติ กล่าวว่า ในประเด็นเรื่องรายได้ทีโอทียังคงมีอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น หากนายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที ไม่สามารถบริหารองค์กรเพื่อหยุดการหดตัวของรายได้ ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลงานของตนเอง ด้วยการพิจารณาตนเองในการบริหารงานที่ล้มเหลวนอกจากปัญหาเรื่องรายได้แล้วตนจะเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภายในทีโอทีใหม่ทั้งหมด โดยจะให้ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการในสายงานต่างๆ รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่งานทุกสิ่งทุกอย่างจะไปกระจุกตัวอยู่กับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพียงคนเดียว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ประธานบอร์ด ทีโอที สั่ง”เอ็มดี”แก้ปัญหารายได้หด

Posts related