นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถิติการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ในช่วง 11 เดือนของปีงบ 57  (เดือนต.ค.56-ส.ค.57) มี 31,183 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 11,340 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4,304 ราย ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว  3,641 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 2,217 ราย และพาผู้โดยสารไปตามเส้นทางที่อ้อมเกินควร 1,534 ราย ซึ่งความผิดทั้งหมดมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และขณะนี้ได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเปรียบเทียบปรับแล้ว 24,436 ราย หรือ คิดเป็น 78.36%  ที่เหลืออยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเปรียบเทียบปรับต่อไป ส่วนการร้องเรียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มี 13,676 ราย ความผิดส่วนใหญ่ คือ ขับรถประมาทหวาดเสียว 4,622 ราย ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทาง 2,178 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 1,988 ราย ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงจุดหมาย 677 ราย และเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด 527 ราย โดยได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและปรับแล้ว 10,966 ราย หรือ 80.18% พร้อมกับยังนำข้อมูลมาพิจารณาในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปราบไม่หมดแท็กซี่ห่วยร้องเรียนเพียบ

Posts related