นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงการทางอยุธยา ประกาศปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 32 ทางหลักขาออก ช่วงกม. 6– 9 เวลา 10.30–11.30 น. ของวันที่ 1 พ.ย.56 เพื่อฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาคการขนส่งทางถนน จึงขอแจ้งผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเชียหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว ทั้งนี้กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัยในภาคการขนส่ง ทางถนน ประจำปี 2556 ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดแผนฝึกซ้อมภาคสนาม ในวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งจำลองสถานการณ์จริงในการฝึกซ้อมรับมือเกิดอุบัติเหตุระหว่างรถขนส่งน้ำมันเฉี่ยวชนกับรถโดยสารรับ – ส่งพนักงาน บริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) ทางหลวงหมายเลข 32 (กม. 7) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แขวงการทางอยุธยา กรมทางหลวง โทร. 0 3524 1092 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปิดทางหลวงซ่อมแผนอุบัติเหตุ

Posts related