นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายกลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 56 ตั้งแต่เดือนม.ค.-ธ.ค.56มีรายได้รวม 211,605 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ12,000 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 55 ที่มีกำไรสุทธิ 6,510 ล้านบาทซึ่งผลขาดทุนมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน 5,426ล้านบาทขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 3,895 ล้านบาท และขาดทุนจากการดำเนินงาน 2,679 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 5.52 บาทต่ำกว่าปี 55 ที่มีกำไรต่อหุ้น 2.85 บาททั้งนี้สาเหตุการขาดทุนมาจากหลายปัจจัย ทั้งการแข็งค่าของเงินบาทซึ่งเป็นปัจจัยลบที่กระทบต่อผลการดำเนินงานเนื่องจากสัดส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศส่งผลให้การบินไทยต้องขาดทุนจากส่วนนี้ถึง 3,608 ล้านบาท แย่กว่าปีก่อนที่เคยมีกำไรถึง 4,662 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 56 อุตสาหกรรมการบิน ยังมีการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งจากการเข้าสู่ตลาดของสายการบินรายใหม่ รวมทั้งสายการบินต่างๆได้รับมอบเครื่องบินใหม่เพิ่มจนเกิดการแข่งขันสูง ที่สำคัญในไตรมาส 4ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวประเทศจีนได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวฉบับใหม่ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาทัวร์ต่างประเทศทำให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยลดลงต่อเนื่องประกอบกับเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศจึงส่งผลให้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในไตรมาส 4 ลดลง และทำให้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่74.1% ลดลงจากปีก่อนซึ่งเฉลี่ย 76.6%

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ปี 56 การบินไทยขาดทุน 1.2 หมื่นล้าน

Posts related