พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตรผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวที่กระทรวงการคลังพยายามหาแหล่งเงินกู้ด้วยการออกพันธบัตรขายหน่วยงานรัฐ ที่มีสภาพคล่องสูง 3 แห่ง ซึ่งรวมถึงสำนักงานสลากฯเพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว ฤดูการผลิตนาปี 56/57 ว่า คงเป็นความเข้าที่คลาดเคลื่อนโดยยืนยันว่าสำนักงานสลากฯ แม้จะมีรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เดือนละกว่า1,000 ล้านบาท แต่จำนวนเงินดังกล่าวต้องจัดสรรรายได้นำส่งรัฐ 28% ตามที่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล2517 กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำนักงานสลากฯได้ทำตามนโยบายตามที่รัฐมนตรีมอบหมายให้นำเงินไปฝากไว้ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ(แบงก์รัฐ) ทั้งหมด ประมาณ 8,700 ล้านบาท ทั้งธนาคารกรุงไทย, ธนาคารอาคารสงเคาะห์ (ธอส.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นการฝากในลักษณะเกลี่ยๆกันไป โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมทั้ง แต่ละแห่งมีระยะเวลาและเงื่อนไขการฝากเงินจึงไม่สามารถที่จะนำเงินออกมาได้อยู่แล้ว “ปัจจุบันสำนักงานสลากฯ ดำเนินการเพียงนำเงินไปฝากไว้ที่แบงก์รัฐเท่านั้นซึ่งแต่ละแห่งมีระยะเวลาและเงื่อนไขการฝากเงิน จึงไม่สามารถที่จะนำเงินออกมาได้ ส่วนรายได้จากการขายลอตเตอรี่และวงเงินเหลือจ่ายที่สำรองไว้ในกับผู้ที่ถูกรางวัลที่มีอยู่ 400-500 ล้านบาท หากไม่มีการติดต่อขอรับภายใน2 ปีก็ต้องนำส่งเข้ารัฐทั้งหมด โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับการเข้าซื้อพันธบัตรของรัฐบาลที่สำคัญหากจะดำเนินการอะไร คงต้องนำเสนอให้กับคณะกรรมการสลากฯ ที่มีนายราฆพศรีศุภอรรถ เป็นประธานพิจารณาก่อน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผอ.สลาก ปัดร่วมวงซื้อพันธบัตรจำนำข้าว

Posts related