วันนี้ (3เม.ย.) ที่โรงแรมเดอะสุโกศล คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล17 บริษัท 24 ช่องรายการ หารือแผนการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอลให้ประชาชนรับรู้และทำความเข้าใจถึงวิธีการรับชม ประกอบกับการหาแนวทางร่วมกันในการจัดเรียงเลขช่องให้ตรงกันทุกแพลตฟอร์มร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า การร่วมหารือครั้งนี้จะนำข้อเสนอที่ได้จากผู้ประกอบการเอกชนนำไปใช้ โดยในขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้ให้บริการโครงข่าย3 ราย ได้แก่ กองทัพบก อสมท. และไทยพีบีเอส ทดลองการออกอากาศเป็นระยะเวลา 24 วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 24 เม.ย. 57 พบว่า การเข้ารหัสสัญญาณ เลขช่องไม่เรียง และรวมถึงไม่สามารถค้นหาช่องซึ่งสามารถแก้ไขได้เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการทดลองในส่วนการแจกคูปองส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลนั้นขอให้ประชาชนที่ต้องการสนับสนุนคูปองอย่าเพิ่งรีบซื้ออุปกรณ์ ขอให้รอการสนับสนุนคูปองและรอให้พื้นที่ครอบคลุมทีวีดิจิตอลเข้าถึงก่อน คาดว่าจะมีความชัดเจนประมาณช่วงปลายเดือนเม.ย.57โดยเบื้องต้นจะจัดสรรแจกจ่าย 4 เขตบริการ ครอบคลุมจำนวน 17 จังหวัด กทม.ปริมฑล เชียงใหม่ และหัวเมืองใหญ่ เป็นต้นนายสุภาพคลี่ขจาย นายกชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล เปิดเผยว่า สำหรับการหารือร่วมกันมีแนวทางและแผนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการฟรีทีวี 6 ช่องในระบบอะนาล็อกเดิม นำเอาสปอร์ตโฆษณาการประชาสัมพันธ์การรับชมทีวีดิจิตอลของกสทช.ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบว่าผู้ใช้งานทีวีภาคพื้นดิน อาทิ หนวดกุ้ง ก้างปลา หรือการรับชมทีวีระบบเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียม จะมีวิธีการรับชมทีวีดิจตอลอย่างไร เนื่องจากในขณะนี้พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความสับสนวิธีการใช้งานนอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลแต่ละช่อง ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรเข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจเพื่อจะได้นำไปชี้แจ้งให้กับผู้รับชมได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้ประกอบการ 24 ช่อง หารือการประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล

Posts related