วันนี้(19 ธ.ค.)ที่อาคารแคท ทาวเวอร์  บางรัก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จัดสาธิตและทดลองการประมูลทีวีดิจิทัลเพื่อให้บริการธุรกิจ 24 ช่อง ซึ่งบรรยากาศช่วงบ่าย ได้เปิดให้ผู้ที่เข้าร่วมประมูลที่ต้องการทดลอง ทดสอบระบบประมูลช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดี) ราคาเริ่มต้นการประมูล 380 ล้านบาท เคาะครั้งละ 5 ล้านบาท ได้เข้าร่วมทดสอบ โดยผู้เข้าร่วมประมูลได้มีการซักถามหากเกิดกรณีมีปัญหาที่กระทบต่อการเสนอราคา จะดำเนินการสั่งพักการประมูล 10 วินาที  นอกจากนี้เมื่อเกิดพักการประมูลเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความแจ้งไปยังผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายถึงสาเหตุที่ต้องพักการประมูล นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังเสนอให้มีไฟฟ้าสำรอง เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ ไฟฟ้าดับ ส่งอาจจะส่งผลต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการประมูล  โดย กสทช.ยืนยันว่ามีมาตรการแก้ไข และเตรียมความพร้อมทุกประการ โดยระบบซอฟต์แวร์การประมูลนั้นได้มาตรฐาน สำหรับการเคาะประมูลต้องอยู่ภายในระยะเวลา 5 นาที หากไม่เคาะตามกำหนดระบบจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลทันที และถูกยึดเงินประกัน10% ของหมวดหมู่ที่ประมูล โดยการประมูลจะใช้ระยะเวลา 60 นาที หากมีผู้เสนอราคามีผู้ชนะเกินใบอนุญาต จะขยายระยะเวลาอีก 5 นาที โดยผู้ประมูลทุกรายสามารถเคาะประมูลต่อได้ แต่หากในกรณีที่ขยายระยะเวลา 5 นาทีแล้วเกิดไม่มีการเคาะประมูลผู้ที่ชนะเท่ากันในอันดับสุดท้ายต้องจับสลากเพื่อหาผู้ชนะต่อไป การสาธิตและทดลองครั้งนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจ รูปแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การประมูลรวมถึงกระบวนการขั้นตอนและวิธีการ ตั้งแต่การตรวจสัมภาระผู้เข้าร่วมประมูล  ลงทะเบียนตามหมวดหมวดหมู่ และดำเนินการจับสลากโดยจะมี กสท.เป็นผู้จับสลากเพื่อเลือกผู้ประกอบการขึ้นมาจับสลากเพื่อเลือก Usermame และ Password เพื่อนำไปใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ และจับสลากเลือกลำดับห้อง  และขึ้นลิฟต์ไปยังห้องหมายเลขที่จับได้ โดยการนำของเจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ผู้ประมูลตบเท้าทดลองเคาะประมูลทีวีจิทัลช่วงบ่าย

Posts related