นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ค.นี้ สคบ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่เพื่อสุ่มทดสอบหาสารปนเปื้อนที่อาจปนอยู่ในอาหารทะเล ที่ตลาดสดมหาชัย และตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากพบการรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่า ล่าสุดมีผู้ประกอบการบางรายได้ดัดแปลงนำสารฟอร์มาลีนมาผลิตเป็นนำแข็งสำหรับแช่อาหารทะเล ซึ่งถือว่า เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างมาก หากนำอาหารทะเลที่แช่น้ำแข็งที่มีสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนอยู่มาปรุงเป็นอาหารทั้งนี้หากตรวสอบพบว่า มีสารอันตรายทุกชนิดปนเปื้อนอยู่กับอาหารทะเล ผู้ประกอบการรายนั้จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือตักเตือนให้แก้ไข เพราะที่ผ่านมา สคบ.ได้ออกประกาศไปแล้วหลายครั้งให้ผู้ประกอบการรับทราบ และปฏิบัติตาม ขณะเดียวกันยังมอบหมายเจ้าหน้าที่สคบ.ทั่วประเทศ ร่วมมือกับจังหวัดออกสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารบริเวณตลาดสดด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่เลือกซื้ออาหารไปปรุงรับประทานด้วยความปลอดภัย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พบพ่อค้าหัวใสทำน้ำแข็งฟอร์มาลีน

Posts related