สหภาพบินไทย พร้อมสไตร์ก และจัดทีมไล่ล่ารมต. นายสมศักดิ์มานพ รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สหภาพฯการบินไทยได้ออกแถลงการณ์ปฏิบัติการยึดอำนาจอธิปไตย เพื่อปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้แจ้งไปยังสมาชิกสหภาพฯการบินไทยขอให้สมาชิกสภาพทำตามมติของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) โดยขอให้สมาชิกสหภาพฯที่เป็นกรรมการสหภาพ3-5 คน ปฏิบัติการไล่ล่ารัฐมนตรีเพื่อยึดคืนอำนาจอธิปไตยตั้งแต่วันที่19 พ.ค. -21 พ.ค.57 และหากข้อเสนอของมวลมหาประชาชนยังไม่ได้รับการตอบสนองให้สมาชิกสหภาพฯการบินไทย 15,000 คนลาหยุดงานพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-26 พ.ค.57เพราะหากพนักงานลาหยุดพร้อมกันหมด ทางบริษัทก็ต้องหยุดงานไปโดยปริยายทั้งนี้จากการสอบถามและการแสดงออกของสมาชิกสหภาพฯที่ผ่านมาพบว่า 70-80%ของพนักงานการบินไทยเห็นด้วยกับการแสดงออกของ กปปส. และการที่หลายฝ่ายเกรงว่าการหยุดงานจะเป็นการซ้ำเติมบริษัทฯที่มีผลดำเนินงานขาดทุนนั้นมองว่า การหยุดงาน หรือไม่หยุดก็เกิดความเสียหายกับบริษัทเนื่องจากการบินไทยประสบปัญหาขาดทุนอยู่แล้ว รักษาการดีดีบินไทย ยันพร้อมรับมือ-ไม่หยุดบิน นายโชคชัยปัญญายงค์ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(ดีดี) การบินไทย กล่าวถึงแถลงการณ์ดังกล่าวว่าฝ่ายบริหารได้มีการหารือเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วโดยยืนยันว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่ให้บริการประชาชนจะไม่มีปัญหาหยุดให้บริการผู้โดยสารแต่อย่างใด โดยมั่นใจว่าพนักงานของการบินไทยมีสปิริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีทั้งนี้ฝ่ายบริหารของการบินไทยไม่ได้ห้ามพนักงานเข้าร่วมการชุมนุมเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถดำเนินการได้ สำหรับพนักงานที่พักเวรหรือออกกะก็สามารถเข้าร่วมการชุมนุมได้ ดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีการหยุดให้บริการและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารอย่างแน่นอน รถไฟไม่หยุดงานร่วมประท้วงเป็นสิทธิส่วนบุคคล นายอำพนทองรัตน์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) กล่าวว่าสร.รฟท.จะเรียกประชุมกรรมการในวันที่ 20 พ.ค.เพื่อสรุปมติออกมาให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรเบื้องต้นคาดมีมติออกมาเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือ จะไม่ประกาศหยุดงานแต่ให้ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถหยุดงานได้ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟอย่างแน่นอน“บริการรถไฟถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญในการขนส่งประชาชนการพิจารณาว่าจะหยุดงานหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนจะพิจารณาซึ่งก็ใช้วิธีเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่ สรส.เคยมีมติให้หยุดงานซึ่งรถไฟก็ยังสามารถให้บริการประชาชนได้เหมือนเดิม” ทอท.เคลียร์แล้ว สนามบินเปิดบริการไร้ปัญหา นายเมฆินทร์เพ็ชรพลาย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)หรือทอท.กล่าวว่า ฝ่ายบริหารได้พูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการหยุดงานประท้วงกับสมาชิสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ทอท. มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาสหภาพฯทอท. ยืนยันกับฝ่ายบริหารมาตลอดว่า สหภาพฯมีจุดยืนที่เป็นกลางทางการเมืองโดยจะยังคงทำงานและให้บริการภายในสนามบินทุกแห่งของ ทอท.ตามปกติ โดยไม่มีการหยุดงานประท้วงเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อนในการเดินทางอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการบริการหยุดชะงักฝ่ายบริหารได้เตรียมแผนสำรองฉุกเฉินไว้พร้อมแล้วเบื้องต้นได้ประสานไปยังพนักงานประจำให้เตรียมทำงานล่วงเวลา รวมทั้งประสานลูกจ้างชั่วคราวให้เตรียมเข้าทำงานแทนหากเกิดปัญหาขาดแคลนบุคคลกรในการปฏิบัติงานจึงขอให้ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่งไม่ว่าจะเป็นสายการบินและผู้โดยสารมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการแน่นอน      

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พร้อมไล่ล่ารมต. บินไทย สนามบิน รถไฟ ให้บริการปกติ

Posts related