“ทีเซล” ร่วมกับ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ ผุด  2  แอพพลิเคชั่นใหม่ช่วยตรวจอัลไซเมอร์ได้อย่างรวดเร็วผ่านมือถือ ดร.นเรศ  ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซล (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ทีเซลร่วมกับมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากแอพพลิเคชั่นการคัดกรองสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเมื่อปีที่ผ่านมา ล่าสุดได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา ทวิชาชาติ คณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ฯ พัฒนา 2 แอพพลิเคชั่นใหม่ คือ แบบคัดกรองอัลไซเมอร์ฉบับย่อ หรือ Brief Alzheimer Screening (BAS) และ แบบทดสอบวาดภาพนาฬิกาหรือ  Clock Drawing Test ด้านศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา กล่าวว่า แบบประเมินทั้งสองแบบนี้ มีการใช้งานที่สะดวก และใช้อย่างแพร่หลายอยู่แล้วในวงการแพทย์ หรือบุคลากรทางสาธารณสุขโดยทั่วไป เมื่อนำมาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจ และแปลผลได้ทันที จากโปรแกรมการคำนวณ สามารถจัดกลุ่มความเสี่ยงของผู้สูงอายุที่มารับการตรวจ ให้ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่อไป อีกทั้งตัวโปรแกรมเองสามารถเก็บข้อมูลเชิงสถิติของผู้ที่มารับการตรวจ เพื่อใช้สำหรับการติดตามการรักษา หรือเพื่อวางแผนสำหรับศึกษาวิจัยต่อไปภายหน้าได้อีกด้วย สำหรับแอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ ทั้งนี้จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นทางการในงานสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์ ครั้งที่ 6 ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือน ก.ย.โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ค่ายฝึกสมอง”.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พัฒนา 2 แอพใหม่ช่วยตรวจอัลไซเมอร์

Posts related