น.ส.ชุติมา บุณยประภัศรปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทีมงานในการโรดโชว์และเจรจาในการขายข้าวในลักษณะรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แอฟริกาและประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง เน้นการขายข้าวใหม่ในฤดูกาลผลิต57/58เพื่อช่วยผลักดันให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นเบื้องต้นจะเริ่มจากการเจรจาจีทูจีกับผู้บริหารของ คอฟโกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการนำเข้าข้าวของจีน ในการทำสัญญาขายข้าวเพิ่มอีก 1ล้านตัน ซึ่งไม่รวมสัญญาเดิมที่เคยทำในรัฐบาลชุดก่อน 1 ล้านตัน“หลักการระบายข้าวนั้นในช่วงที่ข้าวใหม่กำลังจะออกสู่ตลาดกระทรวงพาณิชย์ก็จะหยุดการระบายข้าวในสต็อกไว้ก่อนเพื่อให้ข้าวที่ออกมามีปริมาณพอดีกับความต้องการตลาดโลกซึ่งการเดินสายไปเจรจาขายข้าวกับประเทศต่างๆนั้นก็จะมีการนำภาคเอกชนร่วมด้วยส่วนการซื้อขายล็อตใหญ่ๆนอกจากจีนแล้วยังมีมาเลเซียก็จะเจรจากับผู้ซื้อมาเลเซียที่มีความประสงค์จะซื้อข้าวให้ซื้อข้าวใหม่ประมาณ700,000ตันเชื่อว่าหากเจรจาสำเร็จจะช่วยดึงผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดได้มากและมีผลทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นได้ต่อเนื่อง”ขณะเดียวกันกระทรวงฯ ยังมีแผนที่จะขยายตลาดข้าวสารภายในประเทศโดยการเชื่อมโยงตลาดและหาช่องทางใหม่ในการขายข้าวไปยังหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆเช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร และเรือนจำ เป็นต้นซึ่งมีเป้าหมายในการขายข้าวให้ได้ประมาณ180,000 ตัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ตั้งทีมเร่งระบายข้าว

Posts related