นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า  ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศได้ทำหนังสือเวียนให้กับผู้ส่งออกสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร เพื่อส่งมอบให้แก่ คอฟโก้  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน  ชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 1 แสนตัน  กำหนดส่งมอบในเดือนเม.ย. นี้โดยมีเอกชนบางรายร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขให้กับผู้ส่งออกที่สนใจและสอบถามได้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับปรุง                    รายงานข่าวจากระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กรมการค้าต่างประเทศได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเปิดประมูลปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อส่งมอบบริษัทคอฟโก หน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนโดยการปรับปรุงข้าวครั้งนี้เป็นงวดที่ 1  ซึ่งมีกำหนดส่งมอบข้าวเป็นชนิดข้าวขาว 5%ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 100,000 ตัน   กำหนดส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนเม.ย. 57และทยอยหาผู้ปรับปรุงส่งมอบจนครบ 1 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 12เดือนตามสัญญาที่ได้ลงนามระหว่างไทยและจีน       สำหรับเงื่อนไขในการเสนอราคาปรับปรุงประกอบด้วย ผู้ส่งออกต้องนำเข้าใหม่ปี 2556/57 ปรับเป็นข้าว 5%  ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ในปริมาณไม่ต่ำกว่ารายละ 2,000 ตันข้าวที่จะส่งมอบต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์บรรจุในถุงขนาดพิเศษ 50 กก.เย็บปากกระสอบ 2 ชั้น โดยจะมีเซอร์เวเยอร์ที่แต่งตั้งโดยรัฐวิสาหกิจจีนและผู้ตรวจสอบตามพ.ร.บ.มาตรการสินค้าขาออก พ.ศ. 2503จะเป็นผู้ตรวจสอบข้าวก่อนลงเรือ   “กรณีที่คุณภาพที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไข   โดยผู้รับจ้างปรับปรุงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและผู้ปรับปรุงยังต้องรับผิดชอบส่งมอบข้าวล็อตใหม่เพื่อทดแทนข้าวที่ฝ่ายจีนปฏิเสธการรับมอบด้วย  หากผู้รับปรับปรุงไม่ส่งมอบตามกำหนดเวลา ผู้รับจ้างต้องเสียค่าปรับปรุงเป็นรายวันในอัตรา 0.2% ของมูลค่าค่าจ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงและส่งมอบนับจากวันที่ครบกำหนดจนถึงวันทีทำการส่งมอบแล้วเสร็จ” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์ร่อนหนังสือปรับปรุงข้าวส่งจีน

Posts related