นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปชี้แจงประเทศคู่ค้า ที่ซื้อข้าวไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบสต๊อกข้าวของรัฐบาล และมีข่าวพบข้าวหาย และข้าวเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเบื้องต้น ต้องทำความเข้าใจกับผู้ซื้อข้าวว่า ข้าวไทยมีคุณภาพดีในสต๊อกอีกจำนวนมากและรัฐบาลจะไม่นำข้าวเสื่อมกับข้าวดี มาระบายปะปนกันเด็ดขาด โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวเกรดเอของไทย จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการส่งออกอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซึ่งหากไม่ได้มาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้ส่งออก เนื่องจากเป็นการทำลายชื่อเสียงข้าวไทย“เรื่องการส่งออก กระทรวงฯ ยืนยันได้เลยว่า แม้จะมีข่าวการตรวจสอบพบข้าวเสื่อมคุณภาพเกิดขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยมีแต่ข้าวเสื่อมคุณภาพทั้งหมด และในกระบวนการส่งออกข้าวเกรดเอ อย่างข้าวหอมมะลิ ก็มีขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานข้าวหอมมะลิส่งออก มีระบบตรวจสอบที่เข้มงวด ถ้าข้าวที่ส่งออก ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก็จะไม่อนุญาตให้ส่งออกอยู่แล้ว ดังนั้นขอให้ผู้ซื้อมั่นใจในการซื้อข้าวไทยต่อไป”ทั้งนี้ยอมรับว่า การตรวจสอบสต๊อกข้าวในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความชัดเจน และทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าข้าวของไทย เพราะต่อไปผู้ที่จะมาซื้อข้าวในสต๊อก ก็จะมีความเชื่อมั่น ว่าข้าวที่ซื้อไปเป็นข้าวคุณภาพ ไม่ต้องกังวลว่าข้าวที่ซื้อไปแล้ว จะมีการนำเอาข้าวเสื่อมคุณภาพมาปนแล้วขายให้นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทีมตรวจสอบสต๊อกข้าวรัฐบาล ได้ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบปริมาณข้าวในสต๊อก พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพข้าวในสต๊อกไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการมีข่าวเรื่องข้าวเสื่อมคุณภาพอยู่ตลอด ไม่เป็นผลดีต่อข้าวไทยในภาพรวม เพราะจริง ๆ แล้ว มีการพบข้าวเสื่อมคุณภาพจริง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของข้าวที่มีอยู่ในสต๊อ กและยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่ ามีข้าวเสื่อมเท่าไร เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบยังไม่จบ“การตรวจสอบสต๊อก เพราะต้องการให้เกิดความชัดเจน ว่ามีข้าวอยู่ในสต๊อกรัฐบาลเป็นจำนวนเท่าไรกันแน่ ข้าวอยู่ที่ไหน โกดังอะไร โกดังไหน มีข้าวครบ หรือมีข้าวไม่ครบ และข้าวที่อยู่ในสต๊อก มีคุณภาพเป็นอย่างไร มีข้าวดี และข้าวเสื่อมตรงไหนบ้าง และเมื่อได้ความชัดเจนแล้ว ก็จะกำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล ให้สอดคล้องกับปริมาณ และประเภทของข้าว โดยแยกตามคุณภาพของข้าวที่มีอยู่ต่อไป ซึ่งจะมีหลากหลายวิธีเพื่อให้รัฐได้ประโยชน์สูงสุด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : พาณิชย์โรดโชว์คู่ค้าแจงข้าวส่งออกไทยมีมาตรฐาน

Posts related