น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรตติ้ง ได้ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของไทย โดยมองว่าการที่กองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลนั้น ไม่ได้เป็นปัจจัยเชิงลบที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเครดิตของประเทศ แต่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบคือ ความรวดเร็วในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง เพราะการทำรัฐประหารนั้น เป็นการเน้นย้ำถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงดำเนินอยู่ แต่ก็ไม่ได้แสดงถึงความท้าทายต่อการจัดตั้งกระบวนการใหม่ ที่จะนำไปสู่รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ“ฟิทช์ เรตติ้ง เห็นว่าปฏิกิริยาตอบสนองทางการเมืองต่อการทำรัฐประหาร จะเป็นเพียงความวุ่นวายในระยะสั้นเท่านั้ นการยอมปฏิบัติตามรัฐบาลใหม่ที่มาจากกองทัพ หรือที่มีกองทัพหนุนหลังอย่างกว้างขวาง ตามด้วยกระบวนการที่โปร่งใส ที่นำไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองในที่สุด”อย่างไรก็ตาม การที่กลุ่มทางการเมืองหลัก ไม่ยอมรับการทำรัฐประหาร อาจนำไปสู่การเผชิญหน้าที่ตึงเครียดขึ้น และเสี่ยงต่อการบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และนักลงทุนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากกระบวนการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองยังไม่เรียบร้อย ภายในช่วงต้นของครึ่งปีหลังแล้ว คาดว่าอาจเกิดความเสียหายที่ยาวนานต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และอาจจะส่งผลลบต่อเครดิตของประเทศในที่สุดนอกจากนี้คาดว่าจะปรับลดประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ(จีดีพี) ไทยในปีนี้ลงอีก จากเดิมที่คาดไว้ 2.5% บนพื้นฐานความไม่แน่นอนทางการเมือง และข้อมูลทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในไตรมาสแรก ที่เศรษฐกิจหดตัวลง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรัฐบาลเองได้ปรับลดจีดีพีจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 3-4% เหลือ 1.5-2.5%สำหรับประเด็นสำคัญของไทยในระยะยาวคือ ไทยจะก้าวผ่านความแตกแยกทางสังคมและบริหารประเทศได้อย่างปกติหรือไม่ หากปราศจากรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จนทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ระดับปานกลางได้นั้น และไทยจะเสี่ยงกับการถูกทิ้งให้ล้าหลังกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ในด้านการพัฒนาและศักยภาพการเจริญเติบโตของประเทศ โดยแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตอาจลดลงมาอยู่ที่ 3-3.5% ซึ่งนับว่าเป็นระดับที่ต่ำสำหรับเศรษฐกิจที่อยู่ในขั้นกำลังพัฒนา

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ฟิทช์เรตติ้งเล็งหั่นเครดิตประเทศไทย

Posts related