ในฤดูหนาว ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ทำให้ตอนบนของประเทศ อากาศเย็นสบาย หนาวบ้างเป็นบางจุด แต่ภาคใต้จะเป็นฤดูแห่งพายุฝน คลื่นลมในทะเลมีความแรง กรมอุตุนิยม วิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ วันที่ 17-23 พ.ย. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังแผ่ลงปกคลุมประเทศ ไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ปัจจัยนี้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย จังหวะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย จะมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนหนาแน่น ตกหนักบางแห่ง คลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง คลื่นจะสูง 2-3 เมตร ลำพังอิทธิพลจากลมหนาวที่ลงมา ก็ทำให้ภาคใต้ด้านอ่าวไทยมีฝนเยอะแล้ว แต่ ช่วงวันที่ 19-22 พ.ย. จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซีย จึงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักได้เป็นบางแห่ง ปริมาณฝนทางภาคใต้ในช่วงฤดูนี้ ตกแต่ละทีไม่ใช่น้อย และมักตกหนักในพื้นที่เดิมหรือใกล้เคียงพื้นที่เก่า เช่นวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. ตกที่ อ.สวี จ.ชุมพร 112.8 มม. ขณะที่ย่าน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตกน้อยกว่ากันไม่มาก ช่วงต่อจากนี้ ส่วนราชการจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคใต้ รวมไปถึงราษฎรตามชุมชนต่าง ๆ ต้องช่วยกัน ใส่ใจเฝ้าระวังระดับน้ำตามแหล่งต่าง ๆ ว่าสูงเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด แหล่งข้อมูลที่คนภาคใต้ควรเข้าดูบ่อย ๆ คือ www.pbwatch.net ของเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี (พีบีวอทช์ดอทเน็ต) ซึ่งมี ดร.สมพร ช่วยอารีย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาและเผยแพร่ไว้ ว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ควรเตรียมความพร้อมและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการเตรียมทำข้อสอบปลายภาคของคนในพื้นที่ ในวันที่ 19-21 พ.ย. นี้ โดยคาดการณ์ว่า จะมีผลกระทบครอบคลุม จ.นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เน้นที่ จ.ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งประเมินว่า เหตุการณ์จะคล้าย ๆ กับวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2553 ควรติดตามและบอกต่อให้ช่วยกันระวัง แต่ไม่ตระหนกหรือหวั่นไหวเกินควร. หยาดน้ำฟ้า

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาคใต้ตอนล่าง – รู้หลบ

Posts related