เทคนิคทำเอกสารส่งออก

ธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดจัดงานอบรมเรื่อง “เทคนิคการจัดทำเอกสารส่งออกอย่างถูกต้องเเละมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-17.15 น. ณ ก้าวใหม่ 7 ชั้น 3 Training Center, Tower D, East Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน  รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่านต่อหลักสูตร ธนาคารขอสงวนสิทธิรับผู้อบรมบริษัทไม่เกิน 2 ท่านต่อหลักสูตร เเละขอสงวนสิทธิ์รับผู้อบรมในนามของบริษัทที่มีธุรกิจด้านการนำเข้าหรือส่งออกเท่านั้น (ไม่รวมตัวเเทนเเละผู้ให้บริการ) ผู้สนใจเข้าร่วมงานอบรม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2544-3517 หรือ 0-2544-6633 เศรษฐกิจไทยภายใต้เออีซี

กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดงานนิทรรศการ “อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การจัดสัมมนาในประเด็นที่น่าสนใจของอาเซียน คลัสเตอร์ 12 สาขา คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในประเทศอาเซียน และการออกบูธแสดงสินค้าโอทอปและสินค้าธงฟ้า ผู้สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 มาที่อีเมล info@dtn.go.th หรือแฟกซ์หมายเลข 0-2547-5612 รับจำนวนจำกัดเพียง 250 ท่านต่อหัวข้อสัมมนา สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2507-7209-11, 0-2507-7663,  0-2507-7687 บรูไนเข้มลดจุดขายบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า บรูไนเป็นประเทศแรกที่ลดจุดขายบุหรี่ในอาเซียน โดยขณะนี้บรูไนได้ลดใบอนุญาตร้านค้าบุหรี่ลงเหลือ 70 ร้านจากเดิมที่มีกว่า 400 ร้านทั่วประเทศ โดยกำหนดให้มีร้านขายบุหรี่เพียงหนึ่งร้านในรัศมีพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตร บรูไนมีคนที่สูบบุหรี่ 71,000 คน จากจำนวนประชากร 4 แสนคน ซึ่งเฉลี่ยร้านขายบุหรี่หนึ่งร้านจะมีลูกค้าที่เป็นผู้สูบบุหรี่ 1,000 คน เปรียบเทียบกับประเทศไทยที่มีผู้สูบบุหรี่ซองที่ผลิตจากโรงงานประมาณ 6 ล้านคน และมีร้านค้าปลีกประมาณ 6 แสนร้าน ซึ่งเท่ากับว่าร้านค้าปลีกในไทยมีลูกค้าเฉลี่ยร้านละ 10 คน ปัจจุบันกฎหมายบรูไนห้ามแสดงซองบุหรี่ที่จุดขาย และราคาขายปลีกบุหรี่ซองละ 200 บาท ทั้งนี้การลดจำนวนจุดขายเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดในการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ ก่อนที่จะห้ามขายในที่สุด.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 16 ตุลาคม 2556

Posts related