ศิลปะ – ส่วนรวมในอาเซียน  มโนทัศน์บริบท การต่อต้าน : ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCC) คือนิทรรศการว่าด้วยวิธีการทำงานศิลปะสำหรับและร่วมกับส่วนรวมและประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกการรวมตัวของประเทศอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 โดยประกอบไปด้วยผลงานศิลปะกว่า 50 ชิ้นโดยศิลปินในภูมิภาคทั้งหมด 41 คนซึ่งล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินิทรรศการ CCC ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสำรวจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกระบวนการทางความคิดและอุดมการณ์ทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านสายใยที่สำคัญที่สุดเส้นหนึ่งนั่นคือการใช้ความคิดที่ฝังรากอยู่ในท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ชมขยายเวลาจัดแสดงถึง 16 มีนาคม 2557 ที่ห้องนิทรรศการหลักชั้น 8 โทร. 0-2214-6630-8   การบินเอเชียมาแรง  มร.จอห์น เลฮีย์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ของแอร์บัสระบุ บริษัทโกลบอล มาร์เก็ตฟอร์แคสต์วิจัยพบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มความต้องการเครื่องบินอีก 11,000 ลำในอีก 20 ปีข้างหน้าโดยเป็นตลาดที่มีการเติบโตของเครื่องบินลำตัวกว้างรวดเร็วที่สุดในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2556-2575 รวมมูลค่า 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37 ของเครื่องบินลำใหม่ที่ทำส่งมอบไปทั่วโลกโดยภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีสายการบินใหม่คิดเป็น ร้อยละ 42 ของตลาดโลก   เวียดเจ็ทแอร์ขยายฝูงบิน  เวียดเจ็ทแอร์สายการบินราคาประหยัดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สรุปคำสั่งซื้อเครื่องบิน ในตระกูลเอ320 ในงานสิงคโปร์แอร์โชว์ เพื่อแผนการขยายในอนาคตของสายการบินโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและแอร์บัสจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องโปรแกรมการอบรมที่เกี่ยวข้อง สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เริ่มให้บริการบินในปี พ.ศ.2554 และเป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนามที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศวันนี้สายการบินให้บริการด้วยฝูงบินเช่าด้วยเครื่องแอร์บัสเอ320 จำนวน 11 ลำครอบคลุมเครือข่าย 20 เส้นทางรวมทั้งจุดหมายปลายทางในประเทศ กรุงเทพมหานคร กรุงโซลและคุนหมิง ประเทศจีน.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

Posts related