รร.แพทย์มาตรฐานสากล  โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (JCI) เป็นแห่งแรกของรัฐและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในเอเชียอาคเนย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีพันธกิจหลักในด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของคณะฯ คือ ระบบบริการสุขภาพที่มีคุณค่าได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในเวทีสากลโดยมุ่งเน้นเป็นผู้นำการรักษาและการบริการที่มีคุณภาพและความน่าไว้วางใจสูงตามมาตรฐานสากล จัดระบบการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการและสร้างเครือข่ายของการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคซับซ้อนอย่างครบวงจรให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่มีความน่าไว้วางใจเพื่อยกระดับการรักษาพยาบาล มุ่งพัฒนาการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สร้างความเป็นเป็นเลิศ สร้างนวัตกรรมบริการชี้นำมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลแก่สังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย คณะฯ จึงได้นำมาตรฐาน  JCI ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานของการดูแลผู้ป่วยทั่วโลกที่สากลยอมรับโดยองค์กรที่ทำ JCI แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย ผู้ป่วยมั่นใจได้ว่าการบริการที่ได้รับมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด   คีรีฯรุกอินโดนีเซีย  คีรี แทรเวลสยายปีกเปิดดำเนินการคีรี แทรเวลอินโดนีเซีย โดยจับมือกับซันดาเทรลส์เปิดสำนักงานในลอมบอกและฟลอร์ส มีพนักงานสื่อสารภาษาอังกฤษและดัชต์เข้าประจำการ ซุนดาเทรลส์เป็นบริษัทนำเที่ยวในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดดำเนินการมากว่า 12 ปี ก่อตั้งโดย แอนิต้า เวิร์นโฮเวน ชาวดัชต์ ซึ่งอาศัยและทำงานในอินโดนีเซียมากว่า 20 ปี จนสามารถใช้ภาษาอินโดนีเซียสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว ซุนดาเทรลส์เน้นการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และเรียนรู้ชุมชนซึ่งตรงกันกับแนวทางการดำเนินงานของคีรี แทรเวลโดยมีเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นในชวา บาหลี และสุมาตรา ซึ่งมีทั้งการเดินป่า ขี่จักรยาน ดำน้ำและสัมผัสวิถีชาวเกาะของอินโดนีเซีย วิลเลม นีมเมเจอร์ ซีอีโอ คีรี แทรเวลระบุว่า ทั้งคีรีและซุนดานั้นมีเป้าหมายเดียวกันคือการท่องเที่ยวในแบบยั่งยืนโดยสร้างสรรค์โปรแกรมการเดินทางที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ใช้บริการคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายอินโดนีเซียเต็มไปด้วยขุมทรัพย์ทางการท่องเที่ยวที่พร้อมให้ประสบการณ์ที่แตกต่างโดยคีรี แทรเวลวางแผนที่จะจัดโปรมแกรมทัวร์ชวา บาหลี โอรังอูตัน และหมู่เกาะโคโมโด

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ภาษาเดียวกัน วันที่ 19 มีนาคม 2557

Posts related