นายทิฆัมพร นาทวรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (เอฟดีเอ) ได้ห้ามนำเข้าสินค้าจากผู้ส่งออกไทย 9 ราย จากประเภทผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น มะขามหวาน ลิ้นจี่กระป๋อง เครื่องแกงเขียวหวาน เป็นต้น เนื่องจากตรวจพบสิ่งสกปรกเน่าเสีย หรือยาปราบศัตรูพืชเจือปน ดังนั้นผู้ส่งออกไทยควรศึกษาระเบียบและตรวจสอบสินค้านำเข้าอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ถูกห้ามนำเข้า จนเป็นการทำลายภาพพจน์สินค้าไทยโดยรวม “ก่อนที่เอฟดีเอจะออกประกาศห้ามนำเข้าสินค้าในเดือนก.ย. ที่ผ่านมา ก็ได้ดำเนินการแจ้งไปยังผู้ประกอบการส่งออก เกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบ ข้อสงสัยหรือความไม่ชัดเจนในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจัดส่งข้อมูลยืนยันเพื่อแก้ข้อกล่าวหา แต่ปรากฏว่าผู้ประกอบการดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือจัดทำข้อมูลได้เพียงพอ ดังนั้นเอฟดีเอจึงต้องประกาศห้ามนำเข้า และจะทำลายสินค้าหรือส่งกลับภายใน 90 วัน” สำหรับสินค้าที่มีปัญหา ประกอบด้วย น้ำปลา, มะขามหวาน, มะขาม พบว่ามีสิ่งสกปรกเน่าเสียเจอปน, ลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อม พบการบวมของภาชนะบรรจุหรือมีการรั่วซึม, เส้นก๊วยเตี๋ยวเส้นเล็ก พบสกปรกและเน่าเสีย, เครื่องแกงเขียวหวาน และเครื่องแกงแดง พบว่าผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนการเป็นผู้ผลิตอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำหรือทะเบียนผู้ผลิตอาหารที่ใช้กรดเป็นส่วนประกอบ มะม่วงกระป๋อง หั่นเป็นชิ้นในน้ำเชื่อม พบสารเคมีพวกยากปราบศัตรูพืชเจือปน, กล้วยอบแห้ง พบสารซัลไฟต์ซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลากสินค้า, ปลากแมกเคอเรลทอด รสเผ็ดพบว่าสินค้าเก็บอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกต้องตามสุขอนามัย “ที่ผ่านมา เอฟดีเอได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียนการนำเข้าอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า สินค้าอาหารที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ ได้ผลิตอย่างถูกต้องตามหลักสาธารณสุขในระดับเดียวกันกับสินค้าที่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศผู้ส่งออก พร้อมทั้งกำหนดแนวทางตรวจสอบ เพื่อออกหนังสือรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร โดยจะมีการจัดตั้งโครงการในการรับรองหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือรับรองฯให้กับสินค้าที่จะส่งมาสหรัฐฯ” นายทิฆัมพร กล่าวว่า ขณะเดียวกัน หน่วยงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค ของประเทศจีนได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการนำเข้าผลิตภัณฑ์สูตรนมผงเด็ก โดยมีข้อกำหนดใหม่ในเรื่องการจดทะเบียนของผู้ประกอบการในต่างประเทศ อายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และอื่นๆ เช่นกำหนดให้ผลิตภัณฑ์สูตรนมผงเด็กที่จะหมดอายุภายใน 3 เดือนหลังจากวันที่ได้รับการตรวจสอบที่ด่านนำเข้า จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามายังจีน นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สูตรนมผงเด็กที่นำเข้ามายังจีนจะต้องบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับการขายปลีกไปยังผู้บริโภค (กระป๋อง) มิใช่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพื่อการแบ่งบรรจุใหม่ และผลิตภัณฑ์สูตรนมผงเด็กที่จะส่งออกมายังจีนต้องมีฉลากเป็นภาษาจีนที่ถูกต้องตามมาตรฐานพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่จะวางจำหน่าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : มะกันห้ามนำเข้าจากผู้ส่งออกไทย9ราย

Posts related