ประกาศตัวเป็นผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนยุคใหม่ อย่างต่อเนื่องล่าสุด…มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต่อยอดนวัตกรรมจากระบบ “ยูทีซีซี  ไฮบริด เลิร์นนิ่ง  ซิสเต็มส์ ” (UTCC  Hybrid  Learning  System)ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2551 มาเป็น “ยูทีซีซี  ไอไฮบริด” (UTCC  iHybrid)รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์   ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บอกว่า ความรู้ในโลกปัจจุบัน จะเพิ่มมากขึ้น 2 เท่าในทุก ๆ 11 ชั่วโมง และความรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ทำให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน และเดินหน้าเริ่มใช้ระบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือการผสมระหว่างการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการเรียนผ่านอี-เลิร์นนิ่ง มาอย่างต่อเนื่อง กว่า  5 ปีแจกมาแล้วทั้งโน้ตบุ๊กธรรมดา   เน็ตบุ๊ก จนมาถึงไอแพด และปีล่าสุดก็คือไอแพด แอร์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา  ที่มาพร้อมแอพสำคัญ  ๆ  ในการเรียนรู้ยุคใหม่เพื่อการก้าวไปสู่เทคโนโลยีที่ดีขึ้น  อธิการบดี บอกว่าปีนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับบริษัทแอปเปิ้ล ในทุกมิติ โดยจะต่อยอดการเรียนการสอน จาก ยูทีซีซี  ไฮบริด เลิร์นนิ่ง  ซิสเต็มส์   ไปเป็นยูทีซีซี  ไอไฮบริด ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ล่าสุด และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกในไทยที่มีการพัฒนา ไอบุ๊ก(iBook)  ใส่ไว้ในไอจูนส์ ยู ( iTunes U ) ที่จัดว่าเป็นหนังสือดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีสูงสุดในด้านการใช้มัลติมีเดียในขณะนี้โดยจะมีรูปแบบที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ ทำให้น่าสนใจและสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเบื้องต้นประเดิมปีการศึกษา 2557 ด้วยไอบุ๊ก 10 วิชาของหมวดการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปี 1และเพื่อให้การเรียนแบบไอไฮบริดสมบูรณ์ขึ้น ปีนี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนารายวิชาใหม่คือดิจิตอลลิเทอเรซี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานในยุคดิจิตอลมากขึ้นพร้อมตั้งเป้าพัฒนาอีบุ๊กที่มีกว่า 700 รายวิชาไปเป็นไอบุ๊กทั้งหมด ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบอกว่า มีการทำวิจัยประเมินผลการเรียนแบบใหม่ของนักศึกษา พบว่าผลการเรียนดีขึ้นทั้งวิชาด้านวิทยาศาสตร์และภาษาทำให้มั่นใจที่จะลงทุนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องและอยากเป็นต้นแบบให้สถาบันการศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังร่วมกับบริษัทแอปเปิ้ล จัดตั้งศูนย์ รีเจียนัล เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  แห่งแรกในอาเซียน เพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยในการเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนอีกด้วยนี่คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นโลกแห่งความรู้ยุคใหม่ที่เด็กคงไม่เบื่ออีกต่อไป!!!.นาตยา คชินทรnattayap.k@gmail.com

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยกระดับการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วยไอไฮบริด – ฉลาดคิด

Posts related