นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า  ยอดการจำหน่ายรถยนต์  และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ  ในเดือน ม.ค. มีปริมาณต่ำสุดในรอบ 25 เดือน เนื่องจากไม่มีการส่งมอบรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาล  รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อ  ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ ขณะที่สถาบันการเงินมีความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น และเกษตรกรไม่ได้รับเงินตามโครงการจำนำข้าว  จึงทำให้ยอดขายรถที่เกี่ยวข้องทั้งรถกระบะ และรถจักรยานยนต์ลดตามด้วย   ทั้งนี้ยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศในเดือนม.ค. มีทั้งสิ้น 68,508 คัน ลดลง 45.5 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรถกระบะขนาด 1 ตัน มียอดจำหน่ายในประเทศ 37,506 คัน ลดลง 40.32%  ขณะที่รถจักรยานยนต์มียอดขายในประเทศมีจำนวน 125,603 คัน ลดลง 30.31% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน “ยอดขายรถภาพรวมลดลงโดยรถกระบะ และรถจักรยานยนต์  ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบมาจากโครงการจำนำข้าวที่เกษตรกรยังไม่ได้รับเงิน ทำให้ยอดจำหน่ายชะลอตัว  และยังมีปัจจัยเรื่องภัยแล้งที่จะต้องติดตามอีก เพราะอาจกระทบต่อแรงซื้อของเกษตรกรในอนาคตได้   และจากการสอบถามสถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ พบว่า มีปัญหาเรื่องหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขั้นผิดปกติใดๆ ซึ่งทางส.อ.ท. ก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ลดลงต่อเนื่อง เพราะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง” 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดขายรถยนต์-มอเตอร์ไซค์ ต่ำสุดใน 25 เดือน

Posts related