นายชิษณุพงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) เปิดเผยว่า ปริมาณการจำหน่ายก๊าซแอลพีจี ภาคครัวเรือนตามร้านจำหน่ายแอลพีจีทั่วประเทศ มีแนวโน้มชะลอตัวลง คาดว่า ทั้งปีลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 10 ปี จากปกติมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 – 10% เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ประชาชนใช้จ่ายประหยัดขึ้น ส่วนแนวโน้มที่อยู่อาศัยปรับขึ้น ตามปกติปริมาณการใช้ก๊าซแอลพีจีจะปรับเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ซึ่งผู้อยู่อาศัยนิยมใช้เตาไฟฟ้า ไม่ใช้ก๊าซแอลพีจี จึงทำให้ปริมาณการใช้ไม่เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีการใช้สิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาเดิมของประชาชน และร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับสิทธิ์ 7.7 ล้านรายล่าสุดยังมีน้อยมาก เพราะประชาชนกลุ่มนี้มองว่า ราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือนที่ปรับขึ้น 2 เดือนรวม 1 บาทต่อกิโลกรัม ยังไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพมาก เช่นเดียวกับร้านค้าหลายแห่งก็ไม่เข้าร่วมโครงการแต่เชื่อว่าหากแอลพีจี ปรับขึ้นเป็น 3บาทต่อกิโลกรัม หรือปรับขึ้นไปอีกถังละ 45 บาท ประเภทถังละ 15 กิโลกรัมเมื่อไร เชื่อว่า จะมีผู้มีสิทธิ์มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน นายสมนึก บำรุงสาลี อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับผู้ค้าก๊าซหุงต้ม ตามมาตรา7ว่า กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดเวทีสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้ค้ามาตรา 7 และร้านจำหน่ายแอลพีจีทั่วประเทศ เพื่อให้ร้านค้าก๊าซ เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพียง 5,000 แห่ง จากจำนวนร้านค้าทั่วประเทศ 43,000 แห่ง รวมทั้งหมด 18 ครั้ง สำหรับครั้งแรก จะจัดที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 5 พ.ย.นี้ ซึ่งจะมีการเชิญร้านจำหน่ายแอลพีจี ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลราว 800-1,000 แห่ง มาหารือกับผู้ค้ามาตรา 7 เพื่อนำไปสู่การเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการต่อไป ส่วนที่เหลืออีก 17 ครั้ง จะเป็นการเดินสายไปยังต่างจังหวัดที่มีร้านค้าแอลพีจีจำนวนมากให้ทั่วทุกภาคของไทยส่วนกรณีการโอนเงินระหว่างมาตรา7 ไปให้สำรองร้านค้าและเมื่อมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าต้องโอนเงินคืนนั้น ล่าสุดสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)กำลังหารือกับกรมสรรพสามิตอยู่ เพื่อไม่มีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเติม “ จากการหารือกับผู้ค้ามาตรา 7 พบว่า ช่วง 2 เดือนที่มีการปรับขึ้นราคาแอลพีจีไปแล้วรวม 1 บาทต่อกิโลกรัมปรากฏว่า ผู้ค้าแอลพีจี มีการโอนเงินไปยังร้านจำหน่าย เพื่อสำรองเงินในการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ซื้อแอลพีจีราคาเดิมตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย 7.7 ล้านรายทั่วประเทศมีจำนวนต่ำมากจึงพยายามที่จะต้องชี้แจงเพราะส่วนหนึ่งพบว่าร้านค้ายังไม่เข้าใจการดำเนินงาน”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดค้าปลีกแอลพีจีหด

Posts related