นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ยอดตั้งโรงงานเดือน ม.ค. 57 มีปริมาณที่ลดลงชัดเจนและต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ต่อกันจากเดือน ธ.ค. 56 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจตั้งโรงงานใหม่มาก โดยในเดือน ม.ค. อยู่ที่  254แห่ง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  23.26%  เป็นการลดลงทุกกิจการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี)ลงทุนมากที่สุด ส่วนการจ้างงานอยู่ที่ 5,905 คน ลดลง 6.77% และมูลค่าการลงทุน  8,547 ล้านบาท ลดลง 28.82% ขณะที่ยอดขยายกิจการจากการลงทุน ที่มีอยู่เดิม 30 แห่ง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 34.78% จ้างงานเพียง 1,877 คน ลดลง82.22% ทั้งนี้ภาคกลางไม่รวมกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงเป็นภาคที่ลงทุนและขยายกิจการมากที่สุด เนื่องจากเป็นพื้นที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ใกล้สนามบิน ท่าเรือ “ตัวเลขที่ลดลงน่าจะมาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ จุดให้บริการของกรมโรงานถูกปิด ทำให้นักลงทุนจำนวนมากไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ ประกอบกับความเชื่อมั่นในการตั้งโรงงานที่ทำให้ต้องติดตามสถานการณ์และความชัดเจนอย่างใกล้ชิด” ขณะที่ยอดการเลิกกิจการเดือน ม.ค. อยู่ที่ 54 แห่ง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 120 แห่ง หรือลดลง55% เลิกจ้างงาน 1,167 คน ลดลง 81.62% นายณัฐพล กล่าวว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างติดตามผลกระทบ โดยเฉพาะกิจการของเอสเอ็มอี โดยเปิดช่องทางรับข้อมูลปัญหาของผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาช่วยเหลือ แต่ยังคงเชื่อว่า ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ไม่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมกปปส.มากนัก เพราะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการผลิต แต่อาจมีผลกระทบต่อการขายสินค้าจนกระทบต่อภารการผลิต จึงต้องติดตามผลกระทบต่อไปในระดับหนึ่ง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดตั้งโรงงานม.ค.ยังหดตัวต่อเนื่อง

Posts related