นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ยอดการตั้งโรงงานใหม่ในเดือนส.ค.  มีจำนวน 328 โรงงาน ลดลง 23 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการลงทุน 20,330  ล้านบาท ลดลง 38 % เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับขั้นตอนการออกใบอนุญาตกิจการโรงงาน (ร.ง.4) จาก 90 วัน เป็น 30 วัน บางขั้นตอนผู้ประกอบการ ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง เช่น การทำประชาพิจารณ์กับชุมชนรอบข้างสถานประกอบการ ทำให้ยอดการตั้งโรงงานใหม่ 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.)  2,770 โรงงาน ลดลง 8.76% ขณะที่ยอดเงินลงทุนรวม 231,287 ล้านบาท ลดลง 1.66% “เชื่อว่า หลังจากนี้ผู้ประกอบการน่าจะมีความเข้าใจมากขึ้นในขั้นตอนการขอ รง.4ใหม่ ส่งผลให้เดือนต่อๆไปยอดเปิดโรงงานกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยช่วงก.ย.-ธ.ค. 57 จะมีตัวเลขการเปิดโรงงานงานใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยทั้งปี 57 คาดว่า จะมียอดเปิดโรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 5 % เนื่องจากการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังมีรัฐบาล และมีครม.มาขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละกระทรวง รวมทั้งการมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำให้การออกกฎหมายต่างๆรวดเร็วขึ้น  อีกทั้งการอำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาต รง.4 ที่รวดเร็วขึ้น และคาดว่า ในปี 58 จะมีการเปิดโรงงานใหม่ และขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง” สำหรับอุต ฯ ที่มีจำนวนเปิดกิจการมากที่สุดในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค. 57)  ได้แก่ อุตฯผลิตอโลหะ 285 โรงงาน  อุต ฯ ผลิตยานพาหนะและชิ้นส่วน 256 โรงงาน อุตฯผลิตภัณฑ์โลหะ 254 โรงงาน ขณะที่โรงงานที่เปิดใหม่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูง ได้แก่ อุตฯผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะ มูลค่าลงทุน 44,000 ล้านบาท , อุตฯผลิตภัณฑ์โลหะ19,500 ล้านบาท อุต ฯ อาหาร 16,200 ล้านบาท  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดตั้งโรงงาน 8 เดือนลด 8%

Posts related