รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงการคลังได้รายงานครม.ถึงการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย ไตรมาสที่ 4 ปี56 และทั้งปีงบประมาณ 56 พบว่าในปีงบประมาณ 56 สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง 17 กลุ่มสินค้า มีมูลค่ารวมถึง 3,203 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 102,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 413ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 13,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.82%โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงที่สุด คือ น้ำหอมและเครื่องสำอางมีมูลค่านำเข้าประมาณ 19,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น35.63% รองลงมาเป็นผลไม้และนาฬิกาและอุปกรณ์ ทั้งนี้สินค้าฟุ่มเฟือย 5 อันดับแรก ที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น คือเครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล ขยายตัว 49.1%น้ำหอมและเครื่องสำอาง ขยายตัว 35.63% ไฟแช็คและอุปกรณ์ ขยายตัว 29.52%นาฬิกาและอุปกรณ์ ขยายตัว 25.67% สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรีเด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท ขยายตัว 21.151% ส่วนในไตรมาสที่4 ปี 56 สินค้าฟุ่มเฟือยทั้ง17 กลุ่มสินค้า มีมูลค่านำเข้า 794 ล้านดอลล่าร์สหรัฐหรือประมาณ 25,408 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.3% ของมูลค่านำเข้ารวมทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน32 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,024ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2%โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงที่สุด คือ น้ำหอมและเครื่องสำอางมีมูลค่านำเข้าประมาณ 5,024  ล้านบาทรองลงมาเป็นนาฬิกาและอุปกรณ์ และผลไม้  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยอดนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยปี 56 พุ่ง

Posts related