รายงานข่าวจากสถาบันการเงินเปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ(สบน.)ได้ส่งหนังสือยืนยันไปยังตัวแทนผู้จำหน่ายพันธบัตรจากสถาบันการเงินและนักลงทุน ว่า ขณะนี้ สบน.ยังคงแผนการออกพันธบัตรอายุ3ปีสำหรับให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)ในเดือนมี.ค.วงเงิน18,000ล้านบาทจากก่อนหน้านี้สบน.เคยแจ้งมายังสถาบันการเงินว่าจะยังไม่กู้เงินก้อนดังกล่าว ทั้งนี้การออกพันธบัตรดังกล่าวนั้นเป็นการออกตามวงเงินเดิมที่สบน.ได้ตั้งรหัสหลักทรัพย์ใหม่เป็นGGLB16NAซึ่งเป็นพันธบัตร3ปีวงเงิน75,000ล้านบาทโดยเปิดขายมาตั้งแต่ช่วงเดือนพ.ย.56ซึ่งพันธบัตรดังกล่าวนั้นรัฐค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยและมีแผนเปิดขายช่วงไตรมาสแรกปี57วงเงิน38,000ล้านบาทดอกเบี้ย 3.53% “สบน.เคยชี้แจงเกี่ยวกับการออกพันธบัตรกับบรรดาสถาบันการเงินและนักลงทุนเมื่อช่วงเดือนพ.ย.ว่าการออกพันธบัตรดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวโดยจะเป็นทั้งการนำไปใช้หนี้เดิมที่ครบกำหนดชำระและนำไปจ่ายค่าข้าวในการรับจำนำรอบล่าสุด” อย่างไรก็ตามสบน.ชี้แจงกับสถาบันการเงินและนักลงทุนล่าสุดว่าการออกพันธบัตรครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการกู้เงินจำนำข้าว130,000ล้านบาทอย่างแน่นอนโดยเป็นคนละส่วนกันและสบน.มีแผนการกู้เงินมาตั้งแต่ก่อนยุบสภาฯตามกฎหมายสามารถทำได้โดยการออกพันธบัตรครั้งนี้ถือเป็นการกู้เงินตามแผนปกติไม่ใช่เงินกู้ก้อนใหม่ซึ่งการชี้แจงดังกล่าวสบน.คงกลัวว่าจะมีปัญหาเหมือนการกู้เงินวงเงิน130,000ล้านบาทที่ไม่มีสถาบันการเงินรายได้สนใจอยากให้กู้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ยันไม่เกี่ยวกับจำนำข้าว

Posts related