“ยิ่งลักษณ์”สั่งคลัง-พาณิชย์เดินหน้าการค้าชายแดน หลังตัวเลขต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ 1 ล้านล้านบาทในปีนี้ เหลือเพียง 600,000 ล้านบาท เล็งคุยพม่าตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะทำงานกำกับบริหารนโยบายเศรษฐกิจที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น และอยากให้หาแนวทางการส่งเสริมอื่นที่ไม่ใช่แค่การเก็บภาษีเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะการไปเจรจากับรัฐบาลเมียนม่าร์ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตปลอดภาษี เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนของไทยมีเพียง 60,000 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 ล้านล้านบาทในสิ้นปี 56 นี้ “การดูแลสินค้าชายแดนในปีที่แล้วมีมูลค่าประมาณ 910,000 ล้านบาท และตั้งเป้าว่าในปีนี้จะเพิ่มอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท แต่ปัจจุบันยังทำได้เพียง 600,000 กว่าล้านบาท ซึ่งการค้าชายแดนคิดเป็น 6.1% ของการค้าทั้งหมด นายกฯ จึงต้องการสนับสนุนการค้าแนวชายแดนมากขึ้นในบางพื้นที่ที่เช่นแม่สาย ท่าขี้เหล็ก หรือเมียวดี แม่สอด อยากให้มีการหรือกับพม่าพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นได้หรือไม่” นายธีรัตถ์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับทราบปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าทางการเกษตร โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ไปหาแนวทางจัดการผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร เช่น ให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งผู้ติดตามดูแลสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับค่าครองชีพของประชาชนรายชนิด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : "ยิ่งลักษณ์" สั่งคลัง-พาณิชย์เร่งกู้ค้าชายแดน

Posts related