นายธนิต โสรัตน์ รองประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและประธานกรรมการบริษัทวี เซิร์ฟ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า ในไตรมาสแรก มีรถบรรทุกว่างงานแล้วกว่า 180,000 คัน จากรถบรรทุกทั่วประเทศกว่า 900,000 คัน หรือว่างงานประมาณ 15 -20 % ขณะที่คลังสินค้าว่างถึง 30% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ยอดขายค้าปลีกสินค้าลดตัวต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบริการขนส่ง(ลอจิสติกส์)และคลังสินค้า  ส่วนแนวโน้มไตรมาส 2 ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมากกว่า 20% “การขนส่งส่วนใหญ่เกิดจากภาวะที่ภาคอุตสาหกรรมหลายๆ ตัวมียอดขายลดลง การลดลงของภาคก่อสร้าง ตามภาวะเศรษฐกิจรวมของไทยที่ชะลอตัว รวมภาคเกษตรเองก็มีปัญหาราคาตก ประกอบกับการส่งออกไตรมาสแรกก็ติดลบทำให้การนำเข้าสินค้าลดตามก็กระทบต่อการขนส่งโดยรวมตามมา ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่คลังสินค้าเต็มหมดมีการขยายและเช่าเพิ่มแต่ปีนี้ตรงกันข้ามคือคลังว่างมากขึ้น” นายยู เจียรยืนยงพงศ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  หลังเม.ย.เป็นช่วงโลว์ซี่ซั่น ของการขนส่ง เพราะเข้าสู่ฤดูฝน และหมดฤดูเก็บเกี่ยว โดยปกติอัตราว่างงานของรถบรรทุกจะลดลงไม่เกิน 20% แต่ขณะนี้ลดลงแล้วกว่า 30%  ถือว่า ค่อนข้างสูงกว่าปกติ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการเมือง จึงทำให้ยอดขายสินค้าภาคอุตสาหกรรมลดลง “ปัญหาการชำระหนี้ของผู้ประกอบการรถบรรทุกภาพรวมยังคงมีรายได้ในการชำระหนี้ตามปกติ แต่ยอมรับว่าในอีก 1-2 เดือนข้างหน้าถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล)  อาจจะมีได้เช่นกัน ซึ่งขณะนี้แต่ละรายได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและความสามารถทางการเงินก็ต่างกันไปแต่ยอมรับว่าถ้างานมันลดลงมากไปเรื่อยๆโอกาสจะมีปัญหาในการผ่อนรถก็ย่อมมีแน่นอนเราเองก็หวังว่าการเมืองจะจบลงในไม่ช้านี้”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถบรรทุกว่างงาน

Posts related