นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าได้ออกมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารในการใช้บริการบนขบวนรถไฟ โดยมาตรการที่จะดำเนินการภายในวันนี้10 ก.ค.57 จะจัดพนักงานขึ้นตรวจบนขบวนรถไฟในยามวิกาลหลัง 22.00 น.ระหว่างทาง ทุกพื้นที่เน้นรถด่วน รถเร็วทุกขบวน ส่วนในวันที่ 11 ก.ค.57 จะเริ่มสั่งห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในสถานี และบนขบวนรถไฟรวมทั้งห้ามผู้โดยสารดื่มสุราบนขบวนรถไฟด้วย โดยจะติดป้ายห้ามดื่มสุราทั้งบนขบวนรถและสถานี สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการให้ทันภายใน 15 วันให้มีรถนอนชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรีและเด็ก (เลดี คาร์ แอนด์ ยัง) อย่างน้อยเส้นทางละ1 คัน ในขบวนรถที่มีการพ่วงรถนอน ตลอดจนมาตรการระยะยาวอีก เช่นขอให้กองบังคับการตำรวจรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำขบวนรถทุกขบวนที่มีขบวนรถนอน, ประสานกับบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดบนขบวนรถและบริษัทผู้ให้บริการบนรถเสบียงให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานทำความสะอาดและพนักงานรถเสบียงให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่การรถไฟฯกำหนด และให้ส่งตัวเข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ทุก ๆ 3 เดือน , กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพจิตว่ามีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่หรือไม่นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อดูความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกมิติ ฯลฯ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถไฟสั่งเพิ่มตู้นอนพิเศษ เฉพาะเด็ก-สตรี

Posts related