ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตารางการเดินทางระบบโดยสารสาธารณะประจำวันที่ 28 พ.ค. 57หลังมีการปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 00.01-4.00 น มีดังนี้ รถไฟฟ้า ทั้ง3 ระบบ บีทีเอส, เอ็มอาร์ที, และแอร์พอร์ตลิ้งค์  เปิดให้บริการทุกเส้นทางตั้งแต่ 06.00-23.00 น.    รถเมล์ขสมก.เริ่มเดินรถออกจากอู่เวลา 03.00 น. รถคันสุดท้ายเข้าอู่เวลา 24.00น.และงดรถกะสว่างที่วิ่งทั้งคืน  รถ บขส. เปิดเดินรถทุกเส้นทางออกจากสถานีขนส่งไม่เกิน22.00 น.และรับคืนตั๋วเต็มจำนวน สำหรับผู้ที่จองตั๋วล่วงหน้าแต่ไม่สะดวกเดินทางในช่วงนี้ รถไฟ เปิดเดินรถปกติขบวนสุดท้ายออกจากสถานีไม่เกิน 23.00 น. และรับคืนตั๋วเต็มจำนวน  สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าแต่ไม่สะดวกเดินทางในช่วงนี้ เรือโดยสาร เรือด่วนเจ้าพระยา คลองแสนแสบ เปิดให้บริการปกติไม่เกิน 20.00 น.แต่ขยายเวลาให้บริการเรือข้ามฟากสาทร สี่พระยา เป็น 23.00-24.00 น. เครื่องบิน เปิดให้บริการตามปกติ24 ชม.สำหรับผู้เดินทางระหว่างเคอร์ฟิว ให้นำบัตรโดยสาร และหนังสือเดินทางแสดงระหว่างเดินทางด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : รถ-เรือขยายเวลาให้บริการ

Posts related