shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

shoplri.com ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจsme

ราคาทองคำ 9 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 ลด 100 บาท

วันที่ 9 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09:32 น. เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำในประเทศครั้งที่ 1 โดยราคาลดลงจากเดิม 100 บาท ทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,150 บาท รับซื้อ 18,373.92 บาท ทองแท่งขายบาทละ 18,750 บาท รับซื้อ 18,650 บาท ราคาทองคำและครั้งที่ปรับ ราคาทองคำปรับครั้งที่ 1  ลด 100 บาท รูปพรรณขายบาทละ 19,150 บาท รับซื้อ 18,373.92 บาท ทองแท่งขาย 18,750 บาท รับซื้อ 18,650 บาท เวลา 09:32 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาทองคำ 9 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 ลด 100 บาท

Posts related

 


ราคาทองคำ 9 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 ลด 100 บาท

วันที่ 9 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09:32 น. เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ ประกาศปรับราคาทองคำในประเทศครั้งที่ 1 โดยราคาลดลงจากเดิม 100 บาท ทำให้ราคาปัจจุบันอยู่ที่ รูปพรรณขายบาทละ 19,150 บาท รับซื้อ 18,373.92 บาท ทองแท่งขายบาทละ 18,750 บาท รับซื้อ 18,650 บาท ราคาทองคำและครั้งที่ปรับ ราคาทองคำปรับครั้งที่ 1  ลด 100 บาท รูปพรรณขายบาทละ 19,150 บาท รับซื้อ 18,373.92 บาท ทองแท่งขาย 18,750 บาท รับซื้อ 18,650 บาท เวลา 09:32 น.

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาทองคำ 9 ธ.ค. 56 ปรับครั้งที่ 1 ลด 100 บาท

Posts related

 


Home Webmail Password Help File Manager Logout Edit a file