นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯได้ประกาศราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกรเนื้อสุกรแนะนำระหว่างวันที่ 7-12 พ.ค.57 โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่78-80 บาทต่อกก., ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก)ไม่เกินราคา 92-94 บาทต่อกก., ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)ไม่เกิน 127-129 บาทต่อกก. ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)ไม่เกิน 143-145 บาทต่อกก. และราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่เกิน 154-157 บาทต่อกก.“จะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน10,000 บาทประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาหมูหน้าฟาร์ม 80 บาท

Posts related