นายสมชาติสร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมฯได้กำหนดราคาแนะนำรับซื้อและราคาจำหน่ายเนื้อสุกรในระหว่างวันที่10 – 14 มี.ค. 57 โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่71-77 บาทต่อกก.   ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก) ไม่สูงกว่ากก.ละ  84-91 บาท,  ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่เกินกก.ละ 116-125 บาท , ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)  ไม่เกิน 131-141 บาท และราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ไม่เกิน กก.ละ 142-152 บาท   นายสมชาติ กล่าวว่า กรมได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจน ถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน10,000  บาท  อย่างไรก็ตามก็อยากให้ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ราคาเนื้อหมูโลละ 152 บาท

Posts related